Gmina Mniów

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na prowadzenie w 2020 roku świetlic środowiskowych z elementami socjoterapeutycznymi w miejscowościach Grzymałków i Mniów PDF Drukuj Email
  
poniedziałek, 20 stycznia 2020 11:55

W Biuletynie Informacji publicznych umieszczono „Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na prowadzenie w 2020 roku świetlic środowiskowych z elementami socjoterapeutycznymi w miejscowościach Grzymałków i Mniów, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Termin składania ofert do 07 lutego 2020 roku do godziny 14:00.