Gmina Mniów

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Mniów PDF Drukuj Email
  
piątek, 21 lutego 2020 08:34

Niniejszym zawiadamiam, że zwołuję XX sesję Rady Gminy Mniów w dniu 27 lutego 2020 roku (czwartek) o godzinie 11:00 w Urzędzie Gminy Mniów (sala konferencyjna).

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z sesji w dniu 29 stycznia 2020 r.

2. Informacja Wójta z działalności międzysesyjnej.

Podjęcie uchwał:

3. w sprawie zamiaru likwidacji Punktu Przedszkolnego w Mniowie

4. w sprawie przystąpienia do prac nad koncepcją utworzenia związku międzygminnego realizującego zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi

5. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mniów

6. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

7. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki numer 246/5 położonej w obrębie geodezyjnym Grzymałków

8. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości na okres 12 miesięcy w trybie bezprzetargowym

9. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Gminy Mniów na 2020 rok

10. Wolne wnioski i ogłoszenia.

11. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Gaweł