Gmina Mniów

Z prac Rady Gminy Mniów PDF Drukuj Email
  
piątek, 28 lutego 2020 08:25

W dniu 27 lutego 2020 roku odbyła się XX sesja Rady Gminy Mniów kadencji 2018 – 2023. W sesji uczestniczyło 11 radnych.

Rada Gminy Mniów podjęła następujące uchwały:

- w sprawie zamiaru likwidacji Punktu Przedszkolnego w Mniowie

- w sprawie przystąpienia do prac nad koncepcją utworzenia związku międzygminnego realizującego zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi

- w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mniów

- w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

- w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki numer 246/5 położonej w obrębie geodezyjnym Grzymałków

- w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości na okres 12 miesięcy w trybie bezprzetargowym

- w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Gminy Mniów na 2020 rok

- w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Mniów w przedmiocie zaopiniowania projektów statutów sołectw z terenu Gminy Mniów