Gmina Mniów

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Mniów, którzy w ostatnim czasie wrócili z zagranicy do domu PDF Drukuj Email
poniedziałek, 16 marca 2020 12:36

W związku z epidemią koronowirusa apeluję i proszę o podjęcie wszelkich możliwych środków ostrożności, aby zapobiec zarażaniu się tym wirusem. Zgodnie z rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemiologicznego (Dz.U. z 2020 r., poz. 433) obywatele polscy, którzy przebywali poza granicami RP po 15 marca i wrócili do kraju muszą się poddać obowiązkowej 14 - dniowej kwarantannie, licząc od pierwszego dnia po przekroczeniu granicy. Za nieprzestrzeganie tego nakazu grożą sankcje przewidziane w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia (grzywna 5 tysięcy złotych).
Osoby, które wróciły z państw, gdzie występował koronawirus, przed wejściem w życie ww. rozporządzenia, czyli przed 15 marca 2020 roku, proszę aby również zachowały ogromną ostrożność i poddały się 14 dniowej kwarantannie
Ze względu na nasze wspólne bezpieczeństwo proszę o zastosowanie się do ww. zaleceń !!!
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna – tel. 606 37 01 08 lub 41 345 46 22
Bezpłatna infolinia – 800 190 590