Gmina Mniów

Zdalna Szkoła PDF Drukuj Email
  
czwartek, 30 kwietnia 2020 20:12

Logo

KOmputery W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego Gmina Mniów otrzymała dofinansowanie o wartości 60 000 na zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do wsparcia procesu zdalnego kształcenia. Zostało zakupionych 41 sztuk laptopów wraz z myszkami oraz 4 routery. Sprzęt został już przekazany 5 szkołom (w tym również SP Rogowice) i rozdysponowany między potrzebujących uczniów.