Gmina Mniów

Klub Integracji Społecznej Caritas Diecezji kieleckiej PDF Drukuj Email
  
piątek, 29 sierpnia 2008 14:42
W związku z trudną sytuacją na rynku pracy został ponownie uruchomiony Klub Integracji Społecznej w Mniowie.

W klubie realizowany jest program reintegracji społecznej i zawodowej osób, których szanse na rynku pracy są mniejsze ze względu na posiadanie niskich kwalifikacji zawodowych oraz osób mających problemy z pełnym uczestnictwem w życiu społecznym i zawodowym. Klub oferuje osobą  bezrobotnym oraz poszukującym pracy realną pomoc w określeniu swoich osobistych preferencji, własnych możliwości, a także cech osobowych. Oferuje pomoc w  sporządzaniu dokumentów aplikacyjnych ( CV, list motywacyjny, przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej).
Osoby korzystające z naszych usług mają większe szanse na podjęcie prac interwencyjnych i robót publicznych na terenie Gminy Mniów.     Klub Intestacji Społecznej nawiązuje stałą współpracę z Gminą oraz z panem Wójtem Leonardem Świerczyńskim. Oferujemy również doradztwo w wyborze kierunku rozwoju zawodowego, oraz doskonalimy umiejętności interpersonalne tj.: autoprezentacja, asertywność, komunikacja.
Klub oferuje bezpłatnie:
- SPOTKANIA INDYWIDUALNE
- WARSZTATY GRUPOWE
- NAUKĘ I POMOC PRZY REDAGOWANIU DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH
- PRZYGOTOWANIE DO ROZMÓW KWALIFIKACYJNYCH
- DOSTĘP DO AKTUALNEGO BANKU PRACY
- PRASĘ LOKALNĄ
- DOSTĘP DO KOMPUTERA NTERNETU I TELEFONU
- DOSTĘP DO PRASOWYCH I INTERNETOWYCH OFERT PRACY
- PRAKTYCZNE PORADY
- INFORMACJE O KURSACH I SZKOLENIACH
- SPOTKANIA INFORMACYJNE Z PRACODAWCAMI
    Obecnie Klub zaczął funkcjonować po dłuższej przerwie i czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 – 12.30. Zapraszamy wszystkie osoby bezrobotne, poszukujące pracy, niepełnosprawne lub nie mające pomysłu na życie aby dołączyli do grupy osób z Klubu Integracji Społecznej. Zapewniamy atmosferę pełną życzliwości i zaufania oraz czasu, jakiego każdy indywidualnie potrzebuje.
Proponowane przez nas metody pracy zostały pozytywnie ocenione przez osoby bezrobotne, korzystające z naszych usług oraz organy administracji lokalnej.
Serdecznie zapraszamy:
od poniedziałku do piątku w godzinach
od 9.00 do 12.30
Poprawiony ( piątek, 23 stycznia 2009 10:36 )