Gmina Mniów

Z prac Rady Gminy PDF Drukuj Email
  
czwartek, 05 maja 2011 09:21

W dniu 23 marca 2011 r. w Urzędzie Gminy w Mniowie odbyła się sesja zwykła Rady Gminy w Mniowie; była to szósta sesja rady gminy w kadencji 2010 – 2014, a trzecia w 2011 roku. W sesji wzięło udział 13 radnych.

Podczas obrad Rada Gminy podjęła uchwały :

- w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2012 rok,

środków stanowiących fundusz sołecki

- w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych

Gminy Mniów na lata 2011- 2020

- sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości dla Gminnego

Ośrodka Zdrowia w Mniowie

- zmieniającą uchwałę w sprawie zasad zbywania, nabywania i wydzierżawiania

nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lat

- w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2011 rok

- w sprawie pozostawienia nadwyżki środków obrotowych ustalonej na koniec okresu

sprawozdawczego roku 2010 na koncie Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w

Mniowie

- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Poprawiony ( czwartek, 05 maja 2011 09:51 )