Gmina Mniów

Z prac Rady Gminy PDF Drukuj Email
  
czwartek, 05 maja 2011 09:52
W dniu 14 kwietnia 2011 r. w Urzędzie Gminy w Mniowie odbyła się sesja zwykła Rady Gminy w Mniowie; była to siódma sesja rady gminy w kadencji 2010 – 2014, a czwarta w 2011 roku. W sesji wzięło udział 10 radnych.

 

Podczas obrad Rada Gminy podjęła uchwały :

- w sprawie zaciągnięcia kredytu

- w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające

finansowanie w ramach PROW 2007 - 2013

Następnie wszyscy radni oraz Wójt Gminy zgodnie z przyjętym porządkiem obrad udali się na spotkanie z przedstawicielem firmy "Dentos - Med" w Mniowie

Spotkanie to odbyło się w budynku firmy " Dentos -Med " w Mniowie ul. Centralna 2

Po tym spotkaniu wszyscy radni obecni na obradach sesji udali się na objazd gminy

podczas którego odbyło się spotkanie z wykonawcami kanalizacji gminy Mniów II etap Pieradła - Zaborowice.