Gmina Mniów

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy PDF Drukuj Email
  
piątek, 13 maja 2011 10:23

ZAWIADOMIENIE

 

Niniejszym zawiadamiam, że zwołuję VIII (ósmą), sesję zwykłą Rady Gminy w Mniowie w dniu 20 maja 2011 r. (piątek) o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Mniowie (sala konferencyjna).

Porządek obrad :

1. Otwarcie sesji, przyjęcie porządku obrad, przyjęcie protokołów z sesji odbytych w dniach 23 marca i 11 kwietnia 2011 r.

2. Informacja Wójta z działalności między-sesyjnej.

Podjęcie uchwał :

3. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mniów w obrębie sołectw : Pieradła, Zaborowice, Baran, Serbinów, Rogowice,

4. w sprawie zmian w gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok,

5. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kieleckiemu,

6. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mniów na lata 2011 - 2020.

7. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

8. Wolne wnioski i zapytania.

9. Zamknięcie sesji.

Znak: OG.I.0002.5.2011.

Mniów, 2011-05-11.

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

/-/ Krzysztof Augustyniak

Poprawiony ( piątek, 13 maja 2011 10:32 )