Gmina Mniów

Ogłoszenie Nr 2110.POKL.1.2011 o naborze na stanowisko – Nauczyciel zajęć pozalekcyjnych PDF Drukuj Email
  
wtorek, 19 lipca 2011 13:23

 

 

Jednostka

Urząd Gminy Mniów

ul. Centralna 9

26-080 Mniów

tel. 041 373-70-04 fax 041 373-70-2

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Oferowane stanowisko

Nauczyciel zajęć pozalekcyjnych (umowa zlecenie) w ramach realizowanego projektu „Więcej wiedzy-większe możliwości” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Data zgłoszenia naboru

 

19.07.2011r.

Termin składania dokumentów

do 27.07.2011r.- do godziny 1400– w przypadku składania dokumentów osobiście

W przypadku przesłania dokumentów pocztą – decyduje data stempla pocztowego.

Wymagane wykształcenie

Wyższe, magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym

 

Wymagania związane ze stanowiskiem

1.Wymagania konieczne

- ukończone studia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej lub nauczania początkowego lub kształcenia zintegrowanego

2. Pożądane

- umiejętność współpracy z rodzicami

- umiejętność pracy w zespole

- dokładność i skrupulatność

- znajomość środowiska uczniów klas I-III

Skrócony opis stanowiska pracy, główne zadania

- prowadzanie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów w klasach I-III

-opracowanie programu zajęć

-prowadzenie wymaganej dokumentacji

-sporządzanie sprawozdań

-podejmowanie działań związanych z monitoringiem, ewaluacją i promocją Projektu.

 

 

Wymagane dokumenty

  1. kserokopia dowodu osobistego

  2. kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie

  3. życiorys – CV

  4. kserokopie certyfikatów lub zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach

  5. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.

  6. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych.

 

 

Miejsce składania dokumentów

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w miejscu składania dokumentów:

Sekretariat Urzędu Gminy w Mniowie, pok. Nr 20, Mniów, ul. Centralna 9

lub przesłać na adres:

Urząd Gminy Mniów

ul. Centralna 9

26-080 Mniów

Na składanych dokumentach należy umieścić adres do korespondencji oraz dopisek:

Dotyczy naboru na stanowisko Nauczyciel zajęć pozalekcyjnych

Uwagi

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do urzędu po wyżej wymienionym terminie, jak również nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywanie i zostaną protokolarnie zniszczone.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na tablicy ogłoszeń urzędu.

Poprawiony ( sobota, 30 lipca 2011 00:00 )