Gmina Mniów

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy PDF Drukuj Email
  
piątek, 16 września 2011 13:09

Z A W I A D O M I E N I E

 

Uprzejmie informuję, że zwołuję XII, (dwunastą) zwykłą sesję Rady Gminy w Mniowie w dniu 23 września 2011 r. (piątek) o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Mniowie (sala konferencyjna).

 

 

Porządek obrad :

1. Otwarcie sesji, przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z sesji w dniu 11.08.2011 r.

2. Informacja Wójta z działalności między-sesyjnej.

3. Informacja za I-sze półrocze 2011 r. o przebiegu wykonania budżetu gminy Mniów oraz dyskusja w tym zakresie.

Podjęcie uchwał :

4. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w Mniowie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniów na lata 2011-2020,

5. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok,

6. Apel w sprawie przebiegu drogi S-74.

7. Wolne wnioski i zapytania.

8. Zamknięcie sesji.

Znak: OG.I.0002.9.2011.

Mniów, 2011-09-14.

 

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

/-/ Krzysztof Augustyniak

Poprawiony ( piątek, 16 września 2011 13:11 )