Gmina Mniów

Z prac Rady Gminy w Mniowie PDF Drukuj Email
  
środa, 28 września 2011 13:26

W dniu 23 września 2011 r. w Urzędzie Gminy w Mniowie odbyła się sesja zwykła Rady Gminy w Mniowie; była to dwunasta sesja rady gminy w kadencji 2010 – 2014, a dziewiąta w 2011 roku. W sesji wzięło udział 13 radnych.

 

Rada Gminy podjęła uchwały :

 

- w sprawie wyboru ławnika na kadencje w latach 2012 - 2015 .

- zmieniająca uchwałę Rady Gminy w Mniowie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniów na lata 2011-2020,

- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

 

Podczas obrad został przyjęty (większością głosów ) apel Rady Gminy w Mniowie skierowany do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach w sprawie przyspieszenia określenia terminu wskazania przebiegu drogi S - 74 na terenie Gminy Mniów , gdyż dalszy brak decyzji w tej sprawie jest działaniem na szkodę naszych mieszkańców. Brak wskazania przebiegu tej drogi przez naszą gminę, uniemożliwia podjęcie prac zmierzających do uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mniów, a tym samym wstrzymuje jej wszechstronny rozwój. Rada Gminy w Mniowie podtrzymała nadal swoje stanowisko zawarte w uchwałach : Nr 14/ II /06 z dnia 14 grudnia 2006 roku i Nr 1/ IV /07 z dnia 09 stycznia 2007 roku co do wyboru wariantu przebiegu drogi S- 74 przez teren naszej gminy

/-/ Krystyna Ślęzak

Poprawiony ( środa, 28 września 2011 13:28 )