Gmina Mniów

Z prac Rady Gminy w Mniowie PDF Drukuj Email
  
wtorek, 15 listopada 2011 13:20

Z PRAC RADY GMINY W MNIOWIE

 

W dniu 10 listopada 2011 r. w Urzędzie Gminy w Mniowie odbyła się sesja zwykła Rady Gminy w Mniowie; była to trzynasta sesja rady gminy w kadencji 2010 – 2014, a dziesiąta w 2011 roku. W sesji wzięło udział 11 radnych.

Rada Gminy podjęła uchwały :

- zmieniająca uchwałę Rady Gminy w Mniowie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniów na lata 2011-2020,

- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok,

- zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na budowę kanalizacji,

- zmieniającą uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu,

- w sprawie niepłatnego nabycia nieruchomości w obrębie Przełom od Agencji Nieruchomości Rolnych z przeznaczeniem pod przepompownię ścieków w Pieradłach

- w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej dla przeprowadzenia komunalizacji mienia na rzecz gminy Mniów

- w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Mniów z organizacjami pozarządowymi na rok 2012,

- w sprawie wskazania miejsc lokalizacji przystanków komunikacyjnych w miejscowościach : Mniów, Węgrzynów, Borki i Grzymałków.

- w sprawie nabycia nieruchomości w Mokrym Borze z przeznaczeniem na plac zabaw dla dzieci i młodzieży

Podczas obrad sesji przedstawiona została :

- informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Mniów, z uwzględnieniem wyników sprawdzianów i egzaminów przeprowadzonych na zakończenie szkoły za rok szkolny 2010/2011(art.5a ust.4 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz 2572 ze zm.),

- informacja Przewodniczącego Rady Gminy o analizie oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych oraz Wójta Gminy o analizie oświadczeń majtkowych złożonych pracowników samorządowych./-/ Krystyna Ślęzak

Poprawiony ( wtorek, 15 listopada 2011 13:23 )