Gmina Mniów

Z prac Rady Gminy w Mniowie PDF Drukuj Email
  
czwartek, 08 grudnia 2011 16:53

W dniu 30 listopada 2011 r. w Urzędzie Gminy w Mniowie odbyła się sesja zwykła Rady Gminy w Mniowie; była to czternasta sesja rady gminy w kadencji 2010 – 2014, a jedenasta w 2011 roku. W sesji wzięło udział 14 radnych.

Rada Gminy podjęła uchwały :

- w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Piaskach,

- w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Rogowicach,

- w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Wólce Kłuckiej,

- w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

- w sprawie określenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Mniów,

- w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych,

- w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,

- w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,

- w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Mniowie,

- w sprawie wyznaczenia aglomeracji Mniów,

- w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mniowie,

/-/ Krystyna Ślęzak