Gmina Mniów

Z prac Rady Gminy w Mniowie PDF Drukuj Email
  
czwartek, 29 grudnia 2011 08:09

W dniu 22 grudnia 2011 r. w Urzędzie Gminy w Mniowie odbyła się sesja zwykła Rady Gminy w Mniowie; była to piętnasta sesja rady gminy w kadencji 2010 – 2014, a dwunasta w 2011 roku. W sesji wzięło udział 12 radnych.

Rada Gminy podjęła uchwały :

- w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mniowie

- w sprawie zmiany Statutu Związku Gmin Powiatu Kieleckiego w Zlewni Górnej Nidy

- w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 r.

- zmieniająca uchwałę Rady Gminy w Mniowie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniów na lata 2011- 2020

- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

- w sprawie zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie/-/ Krystyna Ślęzak