Gmina Mniów

Z prac Rady Gminy w Mniowie PDF Drukuj Email
  
piątek, 20 stycznia 2012 12:10

W dniu 29 grudnia 2011 r. w Urzędzie Gminy w Mniowie odbyło się pierwsze posiedzenie sesji budżetowej Rady Gminy w Mniowie; drugie posiedzenie sesji budżetowej odbyło się w dniu 5 stycznia 2012 roku : była to szesnasta sesja Rady Gminy Mniów w kadencji 2010 – 2014, a trzynasta w 2011 roku.

W obydwóch posiedzeniach sesji budżetowej wzięło udział 15 radnych.

Rada Gminy podjęła następujące uchwały :

- w sprawie powierzenia Gminie Kielce realizacji zadania własnego polegającego na unieszkodliwianiu odpadów,

- w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych oraz Przeciwdziałanie Narkomanii na 2012 rok

- w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

2011

- w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniów na lata 2012 - 2020

- sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mniów na 2012 rok

Budżet gminy Mniów na 2012 rok został przyjęty większością głosów

- dochody budżetu gminy Mniów na 2012 roku wyniosą 28 646 726 złotych

- wydatki budżetu gminy Mniów w 2012 roku wyniosą 27 106 326 złotych

Następnie odbyła się dyskusja w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Mniów podczas, której radni ustalili, że projekt uchwały w sprawie warunków i trybu finansowania sportu na terenie gminy zaopiniuje na swoim posiedzeniu komisja stała Rady Gminy d/s oświaty i kultury./-/ Krystyna Ślęzak

Poprawiony ( piątek, 20 stycznia 2012 12:13 )