Gmina Mniów

Z prac Rady Gminy w Mniowie PDF Drukuj Email
  
czwartek, 29 marca 2012 11:44

W dniu 28 marca 2012 r. w Urzędzie Gminy w Mniowie odbyła się sesja zwykła Rady Gminy w Mniowie; była to osiemnasta sesja Rady Gminy w kadencji 2010 – 2014, a druga w 2012 roku. W sesji wzięło udział 13 radnych.

Rada Gminy podjęła uchwały :

- w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2013 rok

środków stanowiących fundusz sołecki,

- w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz

zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mniów w 2012 roku

- w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie

Gminy Mniów.

- w sprawie pozostawienia nadwyżki środków obrotowych ustalonej na koniec

okresu sprawozdawczego roku 2011 na koncie Gminnego Zakładu Usług

Komunalnych w Mniowie.

- w sprawie nadania nazw ulic drogom wewnętrznym w miejscowości Mniów