Gmina Mniów

Zawiadomienie PDF Drukuj Email
  
poniedziałek, 16 kwietnia 2012 10:02

Wójt Gminy Mniów, zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. Z 1990r. Nr 32, poz. 191 z późniejszymi zmianami) informuje, że w dniach od 17 kwietnia 2012r. do 18 maja 2012r. wyłożone są do publicznego wglądu przez Komisję Inwentaryzacyjną spisy i karty inwentaryzacyjne mienia podlegającego komunalizacji na rzecz Gminy Mniów obejmującego nieruchomość położoną w Pieradłach.

Dokumenty zostaną wyłożone w Urzędzie Gminy w Mniowie, ul. Centralna 9, pokój nr 1
w godzinach od 7.30 do 15.30.

Znak: GKOŚ.II.6825.2.2012

Poprawiony ( sobota, 19 maja 2012 00:18 )