Gmina Mniów

Z prac Rady Gminy w Mniowie PDF Drukuj Email
  
wtorek, 19 czerwca 2012 12:30
W dniu 14 czerwca 2012 r. w Urzędzie Gminy w Mniowie odbyła się absolutoryjna sesja Rady Gminy w Mniowie; była to dwudziesta sesja rady gminy w kadencji 2010 – 2014, a czwarta w 2012 roku.

W sesji wzięło udział 13 radnych.

 

Podczas obrad Rada Gminy dokonała analizy sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2011 rok, w tym informacji o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdania z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz udzielonych ulg za 2011 rok.

 

Rada Gminy w Mniowie na XX absolutoryjnej sesji podjęła uchwały :

- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 rok,

- w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za 2011 rok.

- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mniowie za 2011 rok,

- w sprawie nadania Statutu dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mniowie,

- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok,

- zmieniająca uchwałę Rady Gminy w Mniowie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniów na lata 2012-2020,

- w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji „Planu Odnowy miejscowości Wólka Kłucka” w ramach działania „Odnowi i Rozwój Wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

- w sprawie likwidacji Punktu Przedszkolnego przy Zespole Szkół w Grzymałkowie.

- w sprawie ustalenia sieci Publicznych Szkół Podstawowych i Gimnazjów prowadzonych przez Gminę Mniów oraz określenia granic ich obwodów,

- w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez publiczne punktu przedszkolne prowadzone przez Gminę Mniów.

- w sprawie upoważnienia Wójta do zawarcia i podpisania umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu " Lider w samorządzie " w ramach Programu Operacyjnego Kapitał  Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

 

/-/ Krystyna Ślęzak

W dniu 19 czerwca 2012 r. w Urzędzie Gminy w Mniowie odbyła się absolutoryjna sesja Rady Gminy w Mniowie; była to dwudziesta sesja rady gminy w kadencji 2010 – 2014, a czwarta w 2012 roku.

W sesji wzięło udział 13 radnych.

 

Podczas obrad Rada Gminy dokonała analizy sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2011 rok, w tym informacji o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdania z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz udzielonych ulg za 2011 rok.

 

Rada Gminy w Mniowie na XX absolutoryjnej sesji podjęła uchwały :

 

- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 rok,

- w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania

budżetu gminy za 2011 rok.

- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mniowie za 2011 rok,

- w sprawie nadania Statutu dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mniowie,

- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok,

- zmieniająca uchwałę Rady Gminy w Mniowie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniów na lata 2012-2020,

- w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji „Planu Odnowy miejscowości

Wólka Kłucka” w ramach działania „Odnowi i Rozwój Wsi” objętego Programem

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

- w sprawie likwidacji Punktu Przedszkolnego przy Zespole Szkół w Grzymałkowie.

- w sprawie ustalenia sieci Publicznych Szkół Podstawowych i Gimnazjów

prowadzonych przez Gminę Mniów oraz określenia granic ich obwodów,

- w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez publiczne punktu

przedszkolne prowadzone przez Gminę Mniów.

- w sprawie upoważnienia Wójta do zawarcia i podpisania umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu " Lider w samorządzie " w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

 

/-/ Krystyna Ślęzak

 

Poprawiony ( środa, 20 czerwca 2012 10:19 )