Gmina Mniów

Z prac Rady Gminy w Mniowie PDF Drukuj Email
  
poniedziałek, 20 sierpnia 2012 12:14

W dniu 17 sierpnia 2012 r. w Urzędzie Gminy w Mniowie odbyła się sesja zwykła Rady Gminy w Mniowie; była to dwudziesta pierwsza sesja Rady Gminy w kadencji 2010 – 2014, a piata w 2012 roku. W sesji wzięło udział 11 radnych.

Rada Gminy podjęła uchwały :

- w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez publiczne punkty

przedszkolne prowadzone przez Gminę Mniów,

- w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mniowie,

- w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kieleckiemu,

- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok,

- zmieniająca uchwałę Rady Gminy w Mniowie w sprawie Wieloletniej Prognozy

Finansowej Gminy Mniów na lata 2012-2020,

- w sprawie przekazania skargi na Wójta Gminy do rozpatrzenia przez komisję rewizyjną

- w sprawie określenia wstępnego miejsca lokalizacji przystanku komunikacyjnego w

miejscowości Wólka Kłucka.

Poprawiony ( poniedziałek, 20 sierpnia 2012 12:16 )