Gmina Mniów

Zasoby naturalne PDF Drukuj Email
Tradycje przemysłowe w gminie Mniów sięgają głęboko w przeszłość. W wiekach XVII i XVIII wydobywano tutaj rudy stanowiące surowiec do produkcji żelaza oraz wytapiano szkło. Tereny wokół  Mniowa stanowiły istotne ośrodki górnictwa i hutnictwa Staropolskiego Zagłębia Przemysłowego. W czasach współczesnych, ciągłej eksploatacji są złoża triasowych iłów ceramicznych w miejscowości Grzymałków i piasku w Zaborowicach.            

        Obecnie, w oparciu o te zasoby,  realizowany jest program wykorzystania surowców ceramicznych, polegający na stworzeniu w gminie Mniów ośrodka rękodzieła artystycznego i garncarstwa.