Gmina Mniów

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy PDF Drukuj Email
  
wtorek, 25 września 2012 11:57

Uprzejmie informuję, że zwołuję XXIII, (dwudziestą trzecią) zwykłą sesję Rady Gminy w Mniowie w dniu 28 września 2012 r. (piątek) o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Mniowie (sala konferencyjna).

Porządek obrad :

1. Otwarcie sesji, przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z sesji poprzednich.

2. Informacja Wójta z działalności między-sesyjnej.

3. Informacja za I półrocze 2012 roku o przebiegu wykonania budżetu gminy Mniów oraz o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek oraz dyskusja w tym zakresie.

Podjęcie uchwał:

4. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok,

5. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w Mniowie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniów na lata 2012-2020,

6. Wolne wnioski i zapytania.

7. Zamknięcie sesji.

 

Jednocześnie informuję, że protokoły z sesji poprzednich będą wyłożone do wglądu radnych w dniu sesji obecnej w godz. 8.00 - 9.00 w pokoju Nr 8 urzędu gminy, a w godz. 9.00 – 10.00 w sali obrad.