Gmina Mniów

Z prac Rady Gminy w Mniowie PDF Drukuj Email
  
czwartek, 04 października 2012 09:13
W dniu 28 września 2012 r. w Urzędzie Gminy w Mniowie odbyła się sesja zwykła Rady Gminy w Mniowie; była to dwudziesta trzecia sesja Rady Gminy w kadencji 2010 – 2014, a siódma w 2012 roku. W sesji wzięło udział 13 radnych.

 

Rada Gminy podjęła uchwały:

- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok,

- zmieniająca uchwałę Rady Gminy w Mniowie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniów na lata 2012-2020,

- w sprawie zlecenia komisji rewizyjnej kontroli w zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Mniowie.

Podczas obrad sesji przedstawiona została informacja za I półrocze 2012 roku o przebiegu wykonania budżetu gminy Mniów oraz o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek oraz opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie informacji za I półrocze 2012 roku o przebiegu wykonania budżetu gminy Mniów następnie została na ten temat przeprowadzona dyskusja.

Ponadto obradach dwudziestej trzeciej sesji Rady Gminy wzięli udział przedstawiciele Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach oraz firmy "VEOLIA " w Kielcach wywożąca odpady stałe z terenu naszej gminy .

/-/ Krystyna Ślęzak