Gmina Mniów

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy PDF Drukuj Email
  
czwartek, 18 października 2012 09:15
Zawiadomienie

 

Uprzejmie informuję, że zwołuję XXIV, (dwudziestą czwartą) zwykłą sesję Rady Gminy w Mniowie w dniu 24 października 2012 r. (środa) o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Mniowie (sala konferencyjna).

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z sesji poprzednich.

2. Informacja Wójta z działalności między-sesyjnej.

3. Informacja przewodniczącego rady gminy oraz Wójta o analizie oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych i pracowników samorządowych.

Podjęcie uchwał:

 

4. w sprawie podziału gminy Mniów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym,

5. w sprawie określenia wstępnego miejsca lokalizacji przystanków komunikacyjnych w miejscowości Gliniany Las i Rogowice,

6. w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok,

7. w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Rogowicach prowadzonej przez Stowarzyszenia „Razem dla wsi i szkoły w Rogowicach",

8. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok,

9. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w Mniowie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniów na lata 2012-2020,

10. zmieniająca uchwałę w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości w Baranie,

11. zmieniająca uchwałę w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości w Skokach.

12. Wolne wnioski i zapytania.

13. Zamknięcie sesji.

Znak: OG.I.0002.8.2012.

Mniów, 2012-10-17.

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

/-/ Krzysztof Augustyniak

Poprawiony ( czwartek, 18 października 2012 09:20 )