Gmina Mniów

Z prac Rady Gminy w Mniowie PDF Drukuj Email
  
poniedziałek, 29 października 2012 11:49
W dniu 24 października 2012 r. w Urzędzie Gminy w Mniowie odbyła się sesja zwykła Rady Gminy w Mniowie; była to dwudziesta czwarta sesja Rady Gminy w kadencji 2010 – 2014, a ósma w 2012 roku. W sesji wzięło udział 14 radnych.

Rada Gminy podjęła uchwały:

- sprawie utworzenia sołectwa Podchyby na terenie Gminy Mniów

- w sprawie podziału gminy Mniów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym,

- w sprawie określenia wstępnych miejsc lokalizacji przystanków komunikacyjnych w miejscowościach na terenie gminy.

- w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok,

- w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Rogowicach prowadzonej przez Stowarzyszenia „Razem dla wsi i szkoły w Rogowicach",

- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok,

- zmieniająca uchwałę Rady Gminy w Mniowie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniów na lata 2012-2020,

- zmieniająca uchwałę w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości w Baranie,

- zmieniająca uchwałę w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości w Skokach.

Podczas obrad sesji przedstawiona została informacja przewodniczącego rady gminy oraz Wójta Gminy o analizie oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych i pracowników samorządowych.

Ponadto obradach dwudziestej czwartej sesji Rady Gminy w Mniowie udział wzięli: Pani Poseł Halina Olendzka Prezes Stowarzyszenia "Nadzieja Rodzinie " oraz Ks. Andrzej Drapała Prezes Fundacji "Nadzieja Rodzinie" prowadzącej ośrodek dla młodzieży uzależnionej w Pałęgach.

Poprawiony ( poniedziałek, 29 października 2012 11:54 )