Gmina Mniów

Z prac Rady Gminy w Mniowie PDF Drukuj Email
  
czwartek, 06 grudnia 2012 09:03

 

W dniu 29 listopada 2012 r. w Urzędzie Gminy w Mniowie odbyła się sesja zwykła Rady Gminy w Mniowie; była to dwudziesta piąta sesja Rady Gminy w kadencji 2010 – 2014, a dziewiąta w 2012 roku. W sesji wzięło udział 13 radnych.

Rada Gminy podjęła uchwały :

- w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

- w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Mniów,

- w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Mniowie,

- w sprawie określenia wstępnego miejsca lokalizacji przystanku komunikacyjnego w miejscowości Lisie Jamy,

- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok,

- zmieniająca uchwałę Rady Gminy w Mniowie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniów na lata 2012-2020,

- w sprawie zaciągnięcia kredytu.

Podczas obrad sesji przedstawiona została Informacja przewodniczącego komisji rewizyjnej o wynikach kontroli w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Mniowie w zakresie przetargu na dowóz uczniów oraz informacja przewodniczącego rady gminy oraz Wójta o uwagach urzędów skarbowych w sprawie analizy oświadczeń majątkowych radnych i pracowników samorządowych.

Ponadto obradach dwudziestej piątej sesji Rady Gminy w Mniowie udział wziął Zastępca Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach Pan Marek Kwiecień.