Gmina Mniów

Z prac Rady Gminy w Mniowie PDF Drukuj Email
  
czwartek, 03 stycznia 2013 08:33

W dniu 28 grudnia 2012 r. w Urzędzie Gminy w Mniowie odbyła się sesja zwykła Rady Gminy w Mniowie; była to dwudziesta szósta sesja Rady Gminy w kadencji 2010 – 2014, a dziesiąta w 2012 roku. W sesji wzięło udział 15 radnych.

Podczas obrad sesji Rada Gminy podjęła następujące uchwały:

- w sprawie odwołania przewodniczącego Rady Gminy w Mniowie

- w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy w Mniowie

- w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie wyodrębnienia w grupie obszarów funkcjonalnych regionu świętokrzyskiego Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego,

- w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie dla projektu pn. „Kielecki Obszar Funkcjonalny",

- w sprawie odwołania członka komisji rewizyjnej

- w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Mniów,

- w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Mniów oraz zasad korzystania z nich,

- w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Mniów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2013

- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok,

- zmieniająca uchwałę Rady Gminy w Mniowie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniów na lata 2012-2020,

- w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012.

Poprawiony ( czwartek, 03 stycznia 2013 08:39 )