Gmina Mniów

Tworzenie warunków do rozwoju społeczeństwa informacyjnego - budowa masztów internetowych w Gminie Mniów PDF Drukuj Email
piątek, 14 czerwca 2013 10:09

Dane podstawowe


Dane podstawowe

PR_NSP woj_sw eu_efrr
Obiekt inwestycji

Tworzenie warunków do rozwoju społeczeństwa informacyjnego - budowa masztów internetowych w Gminie Mniów

Koszt brutto 223 260,00 PLN

Kwota dofinansowania:

111 630,00 PLN
Źródło dofinansowania Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013, działania 2.2 „Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego"
Wykonawca Infra-Tel Sp. z o.o. z Rybnika – wykonawca wyłoniony w drodze zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
Termin realizacji VI.2013 – IX.2013
Opis Przedmiotem inwestycji była budowa masztów internetowych wraz z wyposażeniem w przekaźniki nadawczo – odbiorcze służące o przekazywania sygnału internetowego z nadajnika znajdującego się w Kielcach na kominie Elektrociepłowni Kielce obsługiwanego przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową (NASK), który Gmina następnie przekazuje do odbiorców indywidualnych z terenu Gminy Mniów.

Na podstawie wstępnych ustaleń, dla zapewnienia prawidłowego przekazu sygnału wybudowano 2 maszty o wysokości 20m, jeden w miejscowości Zaborowice-Górka, drugi w miejscowości Rogowice.

Maszty zostały wykonane jako gotowa konstrukcja rurowa.

Ze względu na lokalizację masztów na wzniesieniu oraz wykonanie ich z materiałów o wysokiej przewodności elektrycznej, na masztach został zainstalowany system odgromowy, a w obrębie podstawy zostało wybudowane ogrodzenie uniemożliwiające osobom nieupoważnionym kontakt z urządzeniami.

Nadajniki zamontowane na masztach pracują w zakresie pasma mikrofal o częstotliwości 2,4 i 5 GHz.

Zasięg nadajnika zapewnia odbiór sygnału w odległości do ok. 6 km od każdego masztu.

Pozwola to na dotarcie z sygnałem radiowym do ok. 1100 mieszkańców Gminy Mniów, wcześniej nie objętych zasięgiem naszej sieci.

Poprawiony ( wtorek, 25 marca 2014 11:23 )