Gmina Mniów

Nowe chodniki oraz świetlica w Gminie Mniów PDF Drukuj Email
wtorek, 18 lutego 2014 08:52

ue-sw-mn-prow.png

W miesiącu październiku został złożony wniosek o płatność za zrealizowaną operacje pn.: „Rozwój infrastruktury w centrum sołectw Cierchy oraz Pępice – budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0469t oraz wyposażenie świetlicy w miejscowości Cierchy” na podstawie umowy dofinansowania nr 00145-6922-UM1300218/10. Inwestycja ta była wdrażana w ramach działania Oś 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Wartość dofinansowania wyniosła 244.287,57 zł, zaś cała wartość inwestycji 400.631,86 zł.
Wybudowany został chodnik oraz zjazdy na prywatne posesje na długości prawie 1700 metrów bieżących przy drodze powiatowej nr 0469T. W ramach operacji chodnik został wyposażony w odwodnienie a pod zjazdami wykonane zostały przepusty.
W ramach wyposażenia świetlicy przy Szkole Podstawowej w Cierchach zakupione zostało m.in. 6 komputerów, telewizor, faks. Obecnie świetlica jest ogólnodostępna dla dzieci i młodzieży po zakończeniu zajęć szkolnych.
Refundacja za wykonany chodnik oraz zakupiony sprzęt do świetlicy wpłynęła w miesiącu lutym bieżącego roku.
W miesiącu wrześniu został złożony wniosek o płatność a zrealizowaną operacje pn.: „Rozwój infrastruktury w centrum sołectw Pieradła i Zaborowice - budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0463t i 0467t przez wieś Pieradłą i Zaborowice”. Operacja była realizowana na podstawie umowy o dofinansowanie z samorządem województwa w ramach działania Oś 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Po zakończeniu realizacji operacji całkowita długość chodnika i zjazdów wynosi 2.082 mb, zaś powierzchnia wybudowanej infrastruktury to 3.832,95 m2
Wartość dofinansowania wyniosła 340 943,00 zł, zaś cała wartość inwestycji 561 067,38 zł.