Gmina Mniów

Kościoły PDF Drukuj Email

Kościół Parafialny w Mniowie

Pierwszy, modrzewiowy kościół został wzniesiony w Mniowie w 1596r. z fundacji miejscowego dziedzica Jakuba Rawity Gawrońskiego, kasztelana wieluńskiego. Kościół ten spalił się w 1620r. Dnia 6 listopada 1632r. Urban VIII, papież, pod zwykłymi warunkami nadał odpust zupełny dla kościoła w Mniowie na uroczystość św. Stanisława w maju. Obecny Kościół, murowany, jednonawowy, został zbudowany w 1655r. przez ówczesnego proboszcza Mniowa ks. Szymona Żórawskiego, a konsekrowany 16 sierpnia 1685r. przez biskupa Władysława Silnickiego, z upoważnienia Jana Wydżgi, arcybiskupa gnieźnieńskiego. Głównym Patronem tego kościoła jest św. Stanisław, biskup krakowski. Kościół był odnawiany w XIXw. Ostatnio generalny remont przeprowadzono w latach 1998- 2005.

Podwójna wieżyczka sygnaturki powstała w 1901r. za ks. A. Chmielowskiego. Została jednak zniszczona przez wichurę w lutym 1946r. Obecna jest dwa razy niższa.

Główny ołtarz wspierają cztery złocone korynckie kolumny. W ołtarzu znajduje się obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem na lewym ręku, nieznanego autora. Na zasuwie znajduje się wizerunek Patrona Kościoła, św. Stanisława, wskrzeszającego Piotra. U góry znajduje się rzeźba św. Antoniego między dwoma aniołami. Po bokach ołtarza stoją figury świętych biskupów: Wojciecha i Stanisława w strojach pontyfikalnych.

W dwóch bocznych ołtarzach widnieją obrazy: po lewej w centrum Serce Pana Jezusa, u góry Matka Boska Karmiąca, a po prawej w centrum św. Tekla, u góry św. Jakub.

W świątyni znajdowały się niegdyś trzy cenne dzwony, zostały jednak zarekwirowane przez austriacki oddział w czasie I wojny światowej. Największy z dzwonów został odlany z brązu w 1886 r. u Zwoleńskiego w Warszawie. Średni pochodził z 1666 r. i znajdowały się na nim herby: Prus oraz litery S.O.p.M - skrót od Stanisław Owczarkiewicz proboszcz Mniowa. Data powstania najmniejszego z dzwonów, bez znaków szczególnych, jest nieznana. Łączna wartość dzwonów wynosiła przed wojną co najmniej 2000 marek.

Materiał zgromadzony na podstawie broszurki z okazji 350-lecia istnienia Kościoła Parafialnego w Mniowie

img_0017

Stary Kościół Parafii Grzymałków

Położona w gminie Mniów i należąca do dekanatu łopuszańskiego miejscowość Grzymałków ma stary rodowód. Różne są sposoby tłumaczenia jej nazwy. Niektórzy mówią, że wiąże się ona z osobą szlachcica o nazwisku Grzymała. Sami mieszkańcy Grzymałkowa wierzą w inną historię. Prawdopodobnie te tereny niegdyś odwiedził sam król Władysław IV Waza. Tradycja głosi, że drzemał on pod drzewem, w pobliżu drewnianego kościoła. Tak powstała wieś Drzymałków, która z czasem zmieniła nazwę na Grzymałków.

Historycy wiążą tą wieś z rodziną Kazanowskich, którzy w 1631r. w swoich dobrach założyli mały kościółek pod wezwaniem św. Michała Archanioła. Kościółek ten przetrwał wszystkie próby czasu, aż nawiedzony cyklonem w 1849r., runął. Zniszczenie było wielkie. Ocalało jedynie kamienne prezbiterium.

Dopiero w 1859r. za czasów ks. Franciszka Gierasińskiego ukończono budowę nowego kościoła. Ofiarodawcą wraz z parafianami był dziedzic hrabia Kołłątaj. 27.09.1922r. ks.bp sandomierski Paweł Kubicki konsekrował Kościół pod wezwaniem św. Michała.

W czasie wizytacji w 1942r. ks.bp Czesław Kaczmarek, wspomina o konieczności wybudowania nowego kościoła. I tak 9.09.1958r. nieopodal starego kościoła rozpoczęto budowę nowego, którą zakończono po 20-stu latach. 6.08.1979r. kościół pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego został konsekrowany przez ks.bp ordynariusza Jana Jaroszewicza. I do dziś odprawia się w nim Msze św.

Wiadomości zgromadzone na podstawie tabllicy pamiątkowej, znajdującej się w Kościele pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego.