Gmina Mniów

Nowa świetlica w Mniowie już działa PDF Drukuj Email
poniedziałek, 16 marca 2015 13:13

ue-leader-db-prow.png

W miesiącu lutym bieżącego roku rozpoczęła działalność nowa świetlica wiejska w Mniowie. Jej siedziba mieści się w byłym posterunku policji.
Gmina Mniów na przeprowadzenie remontu pomieszczeń oraz wyposażenie świetlicy pozyskała fundusze zewnętrzne ze środków PROW za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Dorzecze Bobrzy”.
Prace budowlane w świetlicy przeprowadzone zostały w listopadzie, po uzyskaniu informacji, iż wniosek uzyskał dofinansowanie. Po podpisaniu stosownej umowy przez samorząd województwa i Wójta Gminy Mniów, rozpoczęły się działania związane z kompletowaniem wyposażenia. Zakupiono meble oraz sprzęt RTV, a także ujęte we wniosku o dofinansowanie gry komputerowe, edukacyjne i zręcznościowe.
Koszty kwalifikowalne operacji (ujęte we wniosku o dofinansowanie i podlegające refinansowaniu) wyniosły 33 235,93 zł, zaś refundacja wyniesie 21 705,93 zł.
Świetlica jest czynna codziennie w dni robocze od godziny 16.00.

Poprawiony ( poniedziałek, 16 marca 2015 13:54 )