Gmina Mniów

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej PDF Drukuj Email
piątek, 12 sierpnia 2016 10:11

Gmina Mniów przystąpiła do opracowania i przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mniów (PGN). Ten strategiczny dokument, który wyznacza kierunki dla gminy na lata 2014-2020, w zakresie działań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w takich obszarach jak: budownictwo publiczne, gospodarka przestrzenna, zaopatrzenie w ciepło i energię, gospodarka odpadami. Koncentrował się będzie na działaniach w Gminie mających na celu redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej z źródeł odnawialnych, podniesieniu efektywności energetycznej.

Planu Gospodarki Niskoemisyjnej pozwoli gminie pozyskać fundusze unijne w latach 2014-2020. Z zapisów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Regionalnego Programu Operacyjnego wynika, że tylko gminy które opracowały PGN, będą mogą się ubiegać o dofinansowanie działań takich jak termomodernizacje budynków czy wdrażanie Odnawialnych Źródeł Energii. Mieszkańcy również będą mogli ubiegać się dofinansowanie inwestycji własnych w podanym wyżej zakresie, lecz tylko na działania ujęte w PGN

Mieszkańcy także mogą zgłaszać propozycje i uwagi do PGN w drodze elektronicznej lub tradycyjnej (pismem na adres urzędu lub ustnie w pokoju nr 15) w terminie do 15 września 2016 r.

Pełna treść PGN w załączniku poniżej.

Attachments:
FileFile sizeLast modified
Download this file (Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mniów 2016-2022.pdf)Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mniów 2016-2022.pdf3441 Kb2016-08-12 10:27
Poprawiony ( piątek, 12 sierpnia 2016 10:30 )