Gmina Mniów

Geografia
Położenie Gminy PDF Drukuj Email

Gmina Mniów leży w północno-zachodniej części województwa świętokrzyskiego. Miejscowość Mniów usytuowana jest przy drodze krajowej nr 74 Kielce- Łódź w odległości około 20 km od Kielc. Teren gminy, o powierzchni 95 km2 (9521 ha) znajduje się na pograniczu dwóch odmiennych krain geograficznych: Gór Świętokrzyskich i Płaskowyżu Suchedniowskiego. Góry Świętokrzyskie pokrywają południowy fragment gminy zaliczany do Wzgórz Oblęgorsko-Tumlińskich. Przylega do nich Płaskowyż Suchedniowski, rozciągający się od północy. Znaczną część Pasma Oblęgorsko- Tumlińskiego stanowi Suchedniowsko- Oblęgorski Park Krajobrazowy wraz z otuliną, gdzie występują rzadkie i chronione gatunki fauny i flory. Są tutaj również liczne użytki ekologiczne oraz pomniki przyrody. Ponadto poza terenem wyżej wymienionego Parku gmina leży w całości w obrębie Konecko-Łopuszańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Ochroną objęte są również stanowiska archeologiczne, miejsca pamięci narodowej i historyczne obiekty kultowe

 

Więcej…
 
Zasoby naturalne PDF Drukuj Email
Tradycje przemysłowe w gminie Mniów sięgają głęboko w przeszłość. W wiekach XVII i XVIII wydobywano tutaj rudy stanowiące surowiec do produkcji żelaza oraz wytapiano szkło. Tereny wokół  Mniowa stanowiły istotne ośrodki górnictwa i hutnictwa Staropolskiego Zagłębia Przemysłowego. W czasach współczesnych, ciągłej eksploatacji są złoża triasowych iłów ceramicznych w miejscowości Grzymałków i piasku w Zaborowicach.            

        Obecnie, w oparciu o te zasoby,  realizowany jest program wykorzystania surowców ceramicznych, polegający na stworzeniu w gminie Mniów ośrodka rękodzieła artystycznego i garncarstwa.

Więcej…
 
Walory turystyczne PDF Drukuj Email
To właśnie między innymi położenie geograficzne gminy rozpostartej w kotlinie pomiędzy górami: Baranią, Sieniawską i Perzową sprawia, że jest ona interesująca pod względem turystycznym. Pagórkowaty teren porastają piękne, gęste lasy zasobne w grzyby, jagody i inne rodzaje runa leśnego. Całości malowniczego obrazu dopełniają przepływające przez gminę rzeki: Czarna Taraska, Łososina i Krasna.

Więcej…