Gmina Mniów

Rada Gminy
Z prac Rady Gminy Mniów PDF Drukuj Email
  
poniedziałek, 09 grudnia 2019 10:13

W dniu 7 grudnia 2019 roku odbyła się XVI sesja (nadzwyczajna) Rady Gminy Mniów kadencji 2018 – 2023. W sesji uczestniczyło 12 radnych.

Rada Gminy Mniów podjęła następujące uchwały:

 • w sprawie utworzenia na terenie gminy Mniów ośrodka wsparcia pod nazwą Klub SENIOR+ oraz ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie Senior+
 • w sprawie zmian w budżecie gminy
 
Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Mniów PDF Drukuj Email
  
środa, 04 grudnia 2019 14:19

Niniejszym zawiadamiam, że zwołuję XVI sesję (nadzwyczajną) Rady Gminy Mniów w dniu 7 grudnia 2019 roku (sobota) o godzinie 9:15 w Urzędzie Gminy Mniów (sala konferencyjna).

Proponowany porządek obrad:

 • Otwarcie sesji, przyjęcie porządku obrad.
 • Podjęcie uchwał:
  • w sprawie utworzenia na terenie gminy Mniów ośrodka wsparcia pod nazwą Klub SENIOR+ oraz ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie Senior+
  • w sprawie zmian w budżecie gminy
 • Wolne wnioski i ogłoszenia.
 • Zamknięcie sesji.
Poprawiony ( środa, 04 grudnia 2019 14:29 )
 
Z prac Rady Gminy Mniów PDF Drukuj Email
  
wtorek, 26 listopada 2019 17:08

W dniu 26 listopada 2019 roku odbyła się XV sesja Rady Gminy Mniów kadencji 2018 - 2023. W sesji uczestniczyło 13 radnych.

Rada Gminy Mniów podjęła następujące uchwały:

 • w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Przełom
 • w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Mniów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok
 • zmieniająca uchwałę Rady Gminy Mniów w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniów na lata 2019-2028
 • w sprawie zmian w budżecie gminy
 
Posiedzenia Komisji stałych Rady Gminy Mniów PDF Drukuj Email
  
czwartek, 21 listopada 2019 10:19

Najbliższe posiedzenia Komisji stałych Rady Gminy Mniów:

 • Komisja Gospodarki Terenowej, Rolnictwa, Leśnictwa, Budownictwa i Ochrony Środowiska: 26 listopada, godzina 9:00 (pokój nr 17)
 • Komisja Planowania, Budżetu i Finansów: 26 listopada, godzina 9:10 (pokój nr 17)
Poprawiony ( czwartek, 21 listopada 2019 12:04 )
 
Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Mniów PDF Drukuj Email
  
czwartek, 21 listopada 2019 08:20

Niniejszym zawiadamiam, że zwołuję XV sesję Rady Gminy Mniów w dniu 26 listopada 2019 roku (wtorek) o godzinie 10:00 w Urzędzie Gminy Mniów (sala konferencyjna).

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z sesji w dniu 23.10.2019 r.

2. Informacja Wójta z działalności międzysesyjnej.

3. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mniów za pierwsze półrocze 2019 roku.

Podjęcie uchwał:

4. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Przełom

5. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Mniów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok

6. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Mniów w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniów na lata 2019-2028

7. w sprawie zmian w budżecie gminy

8. Wolne wnioski i ogłoszenia.

9. Zamknięcie sesji

Przewodniczący Rady

Sławomir Gaweł

Poprawiony ( czwartek, 21 listopada 2019 09:22 )
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 40