Gmina Mniów

Rada Gminy
Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Mniów PDF Drukuj Email
  
środa, 16 października 2019 18:18

Niniejszym zawiadamiam, że zwołuję XIV sesję Rady Gminy Mniów w dniu 23 października 2019 roku (środa) o godzinie 10:00 w Urzędzie Gminy Mniów (sala konferencyjna).

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, przyjęcie porządku obrad oraz protokołów z sesji w dniu 27.08.2019 r., 19.09.2019 r. i 04.10.2019 r.

2. Informacja Wójta z działalności międzysesyjnej.

3. Informacja Wójta o oświadczeniach majątkowych za rok 2018.

4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Mniów o oświadczeniach majątkowych za rok 2018.

Podjęcie uchwał:

5. w sprawie zmiany Uchwały nr 113/XX/2016 Rady Gminy Mniów z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

6. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości na okres ..... w trybie bezprzetargowym

7. w sprawie określenia wstępnego miejsca lokalizacji przystanków komunikacyjnych

w miejscowościach na terenie Gminy Mniów

8. w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Gminy Mniów do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

9. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

10. w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Mniowie oraz nadania statutu

11. w sprawie uznania skargi na Wójta Gminy Mniów za bezzasadną

12. w sprawie zmian w budżecie gminy

13. Wolne wnioski i ogłoszenia.

14. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady

Sławomir Gaweł

 
Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji PDF Drukuj Email
  
wtorek, 15 października 2019 07:51

We wtorek 15 października 2019 r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Gminy Mniów (pokój nr 17) obradować będzie Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Mniów.

 
Z prac Rady Gminy Mniów PDF Drukuj Email
  
piątek, 04 października 2019 18:38

W dniu 4 października 2019 roku odbyła się XIII (nadzwyczajna) sesja Rady Gminy Mniów kadencji 2018 – 2023. W sesji uczestniczyło 14 radnych.

Rada Gminy Mniów podjęła następujące uchwały:

  • zmieniająca uchwałę Rady Gminy Mniów w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniów na lata 2019-2028.
  • w sprawie zmian w budżecie gminy.
  • w sprawie udzielenia pomocy finansowej na 2020 rok Powiatowi Kieleckiemu.
 
Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Mniów PDF Drukuj Email
  
środa, 02 października 2019 14:37

Niniejszym zawiadamiam, że zwołuję XIII (nadzwyczajną) sesję Rady Gminy Mniów w dniu 4 października 2019 roku (piątek) o godzinie 11:00 w Urzędzie Gminy Mniów (sala konferencyjna).

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, przyjęcie porządku obrad.

2. Podjęcie uchwał:

- w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Gminy Mniów do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

- w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

- zmieniająca uchwałę Rady Gminy Mniów w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniów na lata 2019 – 2028

- w sprawie zmian w budżecie gminy

- w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Kieleckiemu

3. Wolne wnioski i ogłoszenia.

4. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady

Sławomir Gaweł

 
Z prac Rady Gminy Mniów PDF Drukuj Email
  
piątek, 20 września 2019 08:48

W dniu 19 września 2019 roku odbyła się XII sesja (nadzwyczajna) Rady Gminy Mniów kadencji 2018 – 2023. W sesji uczestniczyło 11 radnych.

Rada Gminy Mniów podjęła następujące uchwały:

  • w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Mniowie.
  • w sprawie zmian w budżecie gminy.
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 39