Gmina Mniów

Rada Gminy
Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Mniów PDF Drukuj Email
  
czwartek, 23 marca 2017 15:46

Niniejszym zawiadamiam, że zwołuję XXIX (dwudziestą dziewiątą), zwykłą sesję Rady Gminy Mniów w dniu 30.03.2017 r. (czwartek) o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy Mniów (sala konferencyjna).

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z sesji w dniu 16.02.2017 r.

2. Informacja Wójta z działalności międzysesyjnej.

Podjęcie uchwał:

3. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe,

4. w sprawie pozostawienia nadwyżki środków obrotowych ustalonej na koniec okresu sprawozdawczego roku 2016 na koncie Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Mniowie,

5. w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mniów w 2017 roku,

6. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Mniów na lata 2017 – 2021”,

7. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Mniów w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniów na lata 2017– 2025,

8. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok,

9. Wolne wnioski i zapytania.

10. Zamknięcie sesji.

 
Z prac Rady Gminy Mniów PDF Drukuj Email
  
czwartek, 23 lutego 2017 09:36

W dniu 16 lutego 2017 roku odbyła się sesja Rady Gminy Mniów, była to dwudziesta ósma zwykła sesja w kadencji 2014 – 2018 a pierwsza w 2017 roku.

Rada Gminy Mniów na XXVIII sesji podjęła następujące uchwały:

 • w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe,
 • w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2017 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mniów,
 • w sprawie dokonania zmian w Uchwale Nr 172/XXVII/2016 Rady Gminy Mniów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inne niż jednostka samorządu terytorialnego organy oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji,
 • w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości zabudowanej na okres 1 roku,
 • w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mniowie,
 • w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji rewizyjnej na 2017 rok,
 • zmieniająca uchwałę Rady Gminy Mniów w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniów na lata 2017– 2025,
 • w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok,
 
Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Mniów PDF Drukuj Email
  
piątek, 10 lutego 2017 10:45

Niniejszym zawiadamiam, że zwołuję XXVIII (dwudziestą ósmą), zwykłą sesję Rady Gminy Mniów w dniu 16.02.2017 r. (czwartek) o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy Mniów (sala konferencyjna).

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z sesji w dniu 29.12.2016 r.

2. Informacja Wójta z działalności międzysesyjnej.

Podjęcie uchwał:

3. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe,

4. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2017 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mniów,

5. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Nr 172/XXVII/2016 Rady Gminy Mniów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inne niż jednostka samorządu terytorialnego organy oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji,

6. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości zabudowanej na okres 1 roku,

7. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mniowie,

8. w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji rewizyjnej na 2017 rok,

9. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Mniów w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniów na lata 2017– 2025,

10. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok,

11. Wolne wnioski i zapytania.

12. Zamknięcie sesji.

 

 
Z prac Rady Gminy Mniów PDF Drukuj Email
  
piątek, 30 grudnia 2016 14:34

W dniu 29 grudnia 2016 roku odbyła się sesja Rady Gminy Mniów, była to dwudziesta siódma budżetowa sesja w kadencji 2014 – 2018 a jedenasta w 2016 roku. W sesji wzięło udział 12 radnych. Rada Gminy Mniów na XXVII sesji podjęła następujące uchwały:

 • w sprawie uchwalenia "Programu Rewitalizacji Gminy Mniów na lata 2016 – 2023"
 • w sprawie uchwalenia "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Mniów"
 • w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonej w obrębie Mniów
 • w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2017 rok
Więcej…
 
Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Mniów PDF Drukuj Email
  
czwartek, 15 grudnia 2016 09:02

Niniejszym zawiadamiam, że zwołuję XXVII (dwudziestą siódmą), sesję budżetową Rady Gminy Mniów w dniu 29 grudnia 2016 r. (czwartek) o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy Mniów (sala konferencyjna).

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, przyjęcie porządku obrad i protokołu z sesji w dniu 30.11.2016 r.

2. Informacja Wójta z działalności międzysesyjnej.

Podjęcie uchwał:

3. w sprawie uchwalenia "Programu Rewitalizacji Gminy Mniów na lata 2016 – 2023",

4. w sprawie uchwalenia "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Mniów",

Poprawiony ( środa, 21 grudnia 2016 11:41 )
Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 22
Władza Wdrażające Programy Europejskie
Unia Europejska

Aktualny czas

marzec 2017
ponwtośroczwpiąsobnie
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 

Okiem kamery


Mniów, Droga krajowa nr. 74