Gmina Mniów

Rada Gminy
Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Mniów PDF Drukuj Email
  
czwartek, 21 listopada 2019 08:20

Niniejszym zawiadamiam, że zwołuję XV sesję Rady Gminy Mniów w dniu 26 listopada 2019 roku (wtorek) o godzinie 10:00 w Urzędzie Gminy Mniów (sala konferencyjna).

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z sesji w dniu 23.10.2019 r.

2. Informacja Wójta z działalności międzysesyjnej.

3. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mniów za pierwsze półrocze 2019 roku.

Podjęcie uchwał:

4. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Przełom

5. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Mniów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok

6. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Mniów w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniów na lata 2019-2028

7. w sprawie zmian w budżecie gminy

8. Wolne wnioski i ogłoszenia.

9. Zamknięcie sesji

Przewodniczący Rady

Sławomir Gaweł

Poprawiony ( czwartek, 21 listopada 2019 09:22 )
 
Z prac Rady Gminy Mniów PDF Drukuj Email
  
środa, 23 października 2019 14:10

W dniu 23 października 2019 roku odbyła się XIV sesja Rady Gminy Mniów kadencji 2018 – 2023. W sesji uczestniczyło 12 radnych.

Rada Gminy Mniów podjęła następujące uchwały:

 • w sprawie zmiany Uchwały nr 113/XX/2016 Rady Gminy Mniów z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
 • w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości na okres 5 lat w trybie bezprzetargowym
 • w sprawie określenia wstępnego miejsca lokalizacji przystanków komunikacyjnych w miejscowościach na terenie Gminy Mniów
 • w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Gminy Mniów do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego
 • w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
 • w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Mniowie oraz nadania statutu
 • w sprawie uznania skargi na Wójta Gminy Mniów za bezzasadną
 • w sprawie zmian w budżecie gminy
 
Posiedzenia komisji Rady Gminy PDF Drukuj Email
  
piątek, 18 października 2019 09:50

Najbliższe posiedzenia Komisji stałych Rady Gminy:

 • Komisja Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej i Komunikacji: 21 października, godzina 15:00 (pokój nr 17);
 • Komisja Gospodarki Terenowej, Rolnictwa, Leśnictwa, Budownictwa i Ochrony Środowiska: 21 października, godzina 15:30 (sala konferencyjna)
 • Komisja Planowania, Budżetu i Finansów oraz Komisja Oświaty i Kultury: 21 października, godzina 16:00 (sala konferencyjna)
 
Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Mniów PDF Drukuj Email
  
środa, 16 października 2019 17:18

Niniejszym zawiadamiam, że zwołuję XIV sesję Rady Gminy Mniów w dniu 23 października 2019 roku (środa) o godzinie 10:00 w Urzędzie Gminy Mniów (sala konferencyjna).

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, przyjęcie porządku obrad oraz protokołów z sesji w dniu 27.08.2019 r., 19.09.2019 r. i 04.10.2019 r.

2. Informacja Wójta z działalności międzysesyjnej.

3. Informacja Wójta o oświadczeniach majątkowych za rok 2018.

4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Mniów o oświadczeniach majątkowych za rok 2018.

Podjęcie uchwał:

5. w sprawie zmiany Uchwały nr 113/XX/2016 Rady Gminy Mniów z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

6. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości na okres ..... w trybie bezprzetargowym

7. w sprawie określenia wstępnego miejsca lokalizacji przystanków komunikacyjnych

w miejscowościach na terenie Gminy Mniów

8. w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Gminy Mniów do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

9. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

10. w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Mniowie oraz nadania statutu

11. w sprawie uznania skargi na Wójta Gminy Mniów za bezzasadną

12. w sprawie zmian w budżecie gminy

13. Wolne wnioski i ogłoszenia.

14. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady

Sławomir Gaweł

 
Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji PDF Drukuj Email
  
wtorek, 15 października 2019 06:51

We wtorek 15 października 2019 r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Gminy Mniów (pokój nr 17) obradować będzie Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Mniów.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 3 z 41