Gmina Mniów

Rada Gminy
Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Mniów PDF Drukuj Email
  
piątek, 07 grudnia 2018 11:47

Niniejszym zawiadamiam, że zwołuję zwykłą IV sesję Rady Gminy Mniów w dniu 14 grudnia 2018 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Mniów (sala konferencyjna).

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, przyjęcie porządku obrad oraz protokołów z sesji w dniu 21.11.2018 r., 27.11.2018 r. oraz 04.12.2018 r.

2. Informacja Wójta z działalności międzysesyjnej.

Podjęcie uchwał:

3. w sprawie zmiany Statutu Gminy Mniów,

4. w sprawie ustalenia składu liczbowego oraz powołania komisji stałych rady gminy,

5. w sprawie przyjęcia aktualizacji „Programu Rewitalizacji Gminy Mniów na lata 2016 - 2023”,

6. w sprawie przyjęcia „Kompleksowego Planu Rozwoju Szkół w Mniowie na lata 2018 - 2023”

7. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Mniów w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniów na lata 2018 – 2027,

8. w sprawie zmian w budżecie gminy,

9. Wolne wnioski i ogłoszenia.

10. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady

Sławomir Gaweł

 
Z prac Rady Gminy Mniów PDF Drukuj Email
  
wtorek, 04 grudnia 2018 18:31

W dniu 4 grudnia 2018 roku odbyła się III nadzwyczajna sesja Rady Gminy Mniów w kadencji 2018 – 2023 i trzecia w 2018 roku.

Rada Gminy Mniów na III sesji podjęła następujące uchwały:

w sprawie uchwalenia wieloletniego gminnego programu osłonowego „Gorący posiłek” na lata 2019 – 2023

  • w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia
  • w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
  • w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
 
Z prac Rady Gminy Mniów PDF Drukuj Email
  
środa, 28 listopada 2018 13:18

W dniu 27 listopada 2018 roku odbyła się II nadzwyczajna sesja Rady Gminy Mniów w kadencji 2018 – 2023.

Rada Gminy Mniów na II sesji podjęła następujące uchwały:

  • w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Mniów.
Poprawiony ( piątek, 30 listopada 2018 08:32 )
 
Z prac Rady Gminy Mniów PDF Drukuj Email
  
wtorek, 27 listopada 2018 10:51

W dniu 21 listopada 2018 roku odbyła się I inauguracyjna sesja Rady Gminy Mniów w kadencji 2018 – 2023 podczas której nowo wybrani radni oraz Wójt Gminy złożyli ślubowanie.

Rada Gminy Mniów na I sesji podjęła następujące uchwały:

  • w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy Mniów
  • w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy Mniów
Poprawiony ( piątek, 30 listopada 2018 08:33 )
 
Sesja inauguracyjna Rady Gminy Mniów kadencji 2018-2023 PDF Drukuj Email
  
czwartek, 15 listopada 2018 14:17

Zgodnie z postanowieniem Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie zwołania I sesji Rady Gminy Mniów w celu złożenia ślubowania przez radnych Rady Gminy Mniów oraz przez Wójta Gminy Mniów wybranych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzonych w dniu 21 października oraz 4 listopada 2018 r. I sesja Rady Gminy Mniów odbędzie się w dniu 21 listopada 2018 r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Mniów. Porządek obrad w załączniku do postanowienia.

Poprawiony ( czwartek, 15 listopada 2018 14:46 )
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 4 z 34

Mobilny system powiadamiania

Gmina Mniów Blisko Ciebie

Władza Wdrażające Programy Europejskie
Unia Europejska

Okiem kamery

Mniów, Droga krajowa nr. 74