Gmina Mniów

Rada Gminy
Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji PDF Drukuj Email
  
poniedziałek, 25 marca 2019 10:45

We wtorek 26 marca 2019 r. o godzinie 8:30 w pokoju 17 urzędu gminy obradować będzie Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Mniów.

 
Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Mniów PDF Drukuj Email
  
środa, 20 marca 2019 10:47

Niniejszym zawiadamiam, że zwołuję VIII sesję zwykłą Rady Gminy Mniów w dniu 26 marca 2019 roku (wtorek) o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Mniów (sala konferencyjna).

Porządek obrad:

1.Otwarcie sesji, przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z sesji w dniu 20.02.2019 r.

2. Informacja Wójta z działalności międzysesyjnej.

Podjęcie uchwał:

3. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, dla których organem prowadzących jest Gmina Mniów.

4. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mniów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Mniów.

5. w sprawie ustalenia sieci publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Mniów.

Więcej…
 
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej PDF Drukuj Email
  
wtorek, 19 marca 2019 15:39

We wtorek 26 marca 2019 r. o godzinie 9.00 w pokoju 17 urzędu gminy obradować będzie Komisja Rewizyjna Rady Gminy Mniów.

 
Posiedzenie Komisji Gospodarki Terenowej, Rolnictwa, Leśnictwa, Budownictwa i Ochrony Środowiska PDF Drukuj Email
  
wtorek, 19 marca 2019 14:42

W piątek 22 marca 2019 r. o godzinie 10.00 w pokoju 17 urzędu gminy obradować będzie Komisja Gospodarki Terenowej, Rolnictwa, Leśnictwa, Budownictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Mniów.

 
Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej i Komunikacji PDF Drukuj Email
  
wtorek, 19 marca 2019 14:28

W środę 20 marca 2019 r. o godzinie 13.00 w pokoju 17 urzędu gminy obradować będzie Komisja Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej i Komunikacji Rady Gminy Mniów.

Poprawiony ( wtorek, 19 marca 2019 14:38 )
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 4 z 36