Gmina Mniów

Rada Gminy
Z prac Rady Gminy Mniów PDF Drukuj Email
  
piątek, 04 października 2019 17:38

W dniu 4 października 2019 roku odbyła się XIII (nadzwyczajna) sesja Rady Gminy Mniów kadencji 2018 – 2023. W sesji uczestniczyło 14 radnych.

Rada Gminy Mniów podjęła następujące uchwały:

  • zmieniająca uchwałę Rady Gminy Mniów w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniów na lata 2019-2028.
  • w sprawie zmian w budżecie gminy.
  • w sprawie udzielenia pomocy finansowej na 2020 rok Powiatowi Kieleckiemu.
 
Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Mniów PDF Drukuj Email
  
środa, 02 października 2019 13:37

Niniejszym zawiadamiam, że zwołuję XIII (nadzwyczajną) sesję Rady Gminy Mniów w dniu 4 października 2019 roku (piątek) o godzinie 11:00 w Urzędzie Gminy Mniów (sala konferencyjna).

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, przyjęcie porządku obrad.

2. Podjęcie uchwał:

- w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Gminy Mniów do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

- w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

- zmieniająca uchwałę Rady Gminy Mniów w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniów na lata 2019 – 2028

- w sprawie zmian w budżecie gminy

- w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Kieleckiemu

3. Wolne wnioski i ogłoszenia.

4. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady

Sławomir Gaweł

 
Z prac Rady Gminy Mniów PDF Drukuj Email
  
piątek, 20 września 2019 07:48

W dniu 19 września 2019 roku odbyła się XII sesja (nadzwyczajna) Rady Gminy Mniów kadencji 2018 – 2023. W sesji uczestniczyło 11 radnych.

Rada Gminy Mniów podjęła następujące uchwały:

  • w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Mniowie.
  • w sprawie zmian w budżecie gminy.
 
Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Mniów PDF Drukuj Email
  
poniedziałek, 16 września 2019 11:57

Niniejszym zawiadamiam, że zwołuję XII (nadzwyczajną) sesję Rady Gminy Mniów w dniu 19 września 2019 roku (czwartek) o godzinie 11:00 w Urzędzie Gminy Mniów (sala konferencyjna).

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, przyjęcie porządku obrad.

2. Podjęcie uchwał:

- w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Mniowie.

- w sprawie zmian w budżecie gminy.

3. Wolne wnioski i ogłoszenia.

4. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady

Sławomir Gaweł

Poprawiony ( poniedziałek, 16 września 2019 12:27 )
 
Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Mniów PDF Drukuj Email
  
poniedziałek, 26 sierpnia 2019 17:00

Niniejszym zawiadamiam, że zwołuję XI sesję Rady Gminy Mniów w dniu 27 sierpnia 2019 roku (wtorek) o godzinie 10:00 w Urzędzie Gminy Mniów (sala konferencyjna).

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z sesji w dniu 25.06.2019 r.

2. Informacja Wójta z działalności międzysesyjnej.

Podjęcie uchwał:

3. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Mniów dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.

4. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie działki numer 35/4 położonej w obrębie geodezyjnym Serbinów.

5. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki numer 234/2 położonej w obrębie geodezyjnym Skoki.

6. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki numer 125/2 położonej w obrębie geodezyjnym Grzymałków.

7. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki numer 109/2 położonej w obrębie geodezyjnym Grzymałków.

8. w sprawie określenia wstępnego miejsca lokalizacji przystanków komunikacyjnych w miejscowościach: Mniów ul. Ekologiczna, Zachybie, Gliniany Las i Pielaki.

9. w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mniowie

10. w sprawie uchwalenia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Mniów".

11. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Mniów.

12. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Mniów w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniów na lata 2019-2028.

13. w sprawie zmian w budżecie gminy.

14. Wolne wnioski i ogłoszenia.

15. Zamknięcie sesji.

Sławomir Gaweł

Przewodniczący Rady

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 4 z 41