Gmina Mniów

Rada Gminy
Zawiadomienie o IX sesji Rady Gminy Mniów PDF Drukuj Email
  
czwartek, 16 maja 2019 08:37

Niniejszym zawiadamiam, że zwołuję IX sesję zwykłą Rady Gminy Mniów w dniu 22 maja 2019 roku (środa) o godzinie 10.00 w Urzędzie Gminy Mniów (sala konferencyjna).

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z sesji w dniu 26.03.2019 r.

2. Informacja Wójta z działalności międzysesyjnej.

Podjęcie uchwał:

3. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mniów.

4. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości rolnej na okres ...... w trybie bezprzetargowym

5. w sprawie określenia wstępnego miejsca lokalizacji przystanków komunikacyjnych w miejscowości Serbinów.

6. w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody.

7. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

8. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

9. w sprawie powołania Rady Społecznej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mniowie.

10. w sprawie zwolnienia z obowiązku dokonania wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych za 2018 rok samorządowego zakładu budżetowego – Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Mniowie.

11. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Mniów w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniów na lata 2019-2028.

12. w sprawie zmian w budżecie gminy.

13. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizację projektu pod nazwą „Centrum Usług – współpraca na rzecz społeczności lokalnej”.

14. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizację projektu pod nazwą „KAŻDY MOŻE BYĆ AKTYWNY ZAWODOWO – kompleksowy program wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z Gminy Mniów”.

15. w sprawie uznania skargi na Wójta Gminy Mniów za bezzasadną.

16. Wolne wnioski i ogłoszenia.

17. Zamknięcie sesji.

Sławomir Gaweł

Przewodniczący Rady

 
Posiedzenie Komisji Gospodarki Terenowej, Rolnictwa, Leśnictwa, Budownictwa i Ochrony Środowiska PDF Drukuj Email
  
czwartek, 16 maja 2019 08:36

W poniedziałek 20 maja 2019 r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Gminy Mniów (pokój nr 17) obradować będzie Komisja Gospodarki Terenowej, Rolnictwa, Leśnictwa, Budownictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Mniów.

 
Posiedzenie Komisji Oświaty i Kultury PDF Drukuj Email
  
czwartek, 16 maja 2019 08:35

W poniedziałek 20 maja 2019 r. o godzinie 9:30 w Urzędzie Gminy Mniów (pokój nr 17) obradować będzie Komisja Oświaty i Kultury Rady Gminy Mniów.

 
Posiedzenie Komisji Planowania, Budżetu i Finansów PDF Drukuj Email
  
czwartek, 16 maja 2019 08:35

W poniedziałek 20 maja 2019 r. o godzinie 9:00 w Urzędzie Gminy Mniów (pokój nr 17) obradować będzie Komisja Planowania, Budżetu i Finansów Rady Gminy Mniów.

 
Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji PDF Drukuj Email
  
poniedziałek, 08 kwietnia 2019 12:07

W środę 10 kwietnia 2019 r. o godzinie 11:00 w Urzędzie Gminy (pokój nr 17) obradować będzie Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Mniów.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 4 z 38