Gmina Mniów

Rada Gminy
Z prac Rady Gminy w Mniowie PDF Drukuj Email
  
piątek, 30 sierpnia 2013 12:53

W dniu 28 sierpnia 2013 r. w Urzędzie Gminy w Mniowie odbyła się sesja zwykła Rady Gminy w Mniowie; była to trzydziesta druga sesja Rady Gminy w kadencji 2010 – 2014, a szósta w 2013 roku. W sesji wzięło udział 12 radnych.

Rada Gminy podjęła uchwały :

  • w sprawie zasad przyznawania dotacji celowych ze środków budżetu gminy na zadania w zakresie budowy chodników, parkingów, placów publicznych oraz obiektów kultury fizycznej i turystyki publicznego dostępu na terenie Gminy Mniów, sposobu rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadania objętego dotacją
  • zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez publiczne punkty przedszkolne prowadzone przez Gminę Mniów,
  • w sprawie upoważnienia Wójta do zawarcia porozumienia z Komendą Miejską Policji w Kielcach,
  • w sprawie zmian w budżecie Gminy Mniów na 2013 rok,
  • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniów na lata 2013-2020,
  • w sprawie zaciągnięcia kredytu,
  • w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013,
  • w sprawie odwołania Skarbnika Gminy,
  • w sprawie powołania Skarbnika Gminy.
 
Zawiadomienie o sesji Rady Gminy PDF Drukuj Email
  
środa, 21 sierpnia 2013 12:58

Niniejszym zawiadamiam, że zwołuję XXXII (trzydziestą drugą), zwykłą sesję Rady Gminy w Mniowie w dniu 28 sierpnia 2013 r. (środa) o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Mniowie (sala konferencyjna).

Proponowany porządek obrad :
1. Otwarcie sesji, przyjęcie porządku obrad i protokołu z sesji w dniu 26.06.2013 r.
2. Informacja Wójta z działalności między-sesyjnej.
Podjęcie uchwał :

Więcej…
 
Z prac Rady Gminy w Mniowie PDF Drukuj Email
  
piątek, 28 czerwca 2013 08:02

W dniu 26 czerwca 2013 r. w Urzędzie Gminy w Mniowie odbyła się absolutoryjna sesja Rady Gminy w Mniowie; była to trzydziesta pierwsza sesja Rady Gminy w kadencji 2010 – 2014, a piąta w 2013 roku.

W sesji wzięło udział 14 radnych.

Podczas obrad Rada Gminy dokonała analizy sprawozdań z wykonania budżetu za 2012 roku , w tym sprawozdania z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz udzielonych ulg.

Rada Gminy w Mniowie na XXXI absolutoryjnej sesji podjęła uchwały:

Więcej…
 
Zawiadomienie o sesji Rady Gminy PDF Drukuj Email
  
środa, 19 czerwca 2013 14:00

Uprzejmie informuję, że zwołuję XXXI, (trzydziestą pierwszą), absolutoryjną sesję Rady Gminy w Mniowie w dniu 26 czerwca 2013 r. (środa) o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Mniowie (sala konferencyjna).

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, przyjęcie porządku obrad i protokołu z sesji w dniu 22.05.2013 r.

2. Informacja Wójta z działalności między-sesyjnej.

3. Analiza sprawozdań z wykonania budżetu gminy za 2012 rok, w tym sprawozdania z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz udzielonych ulg.

Podjęcie uchwał:

Więcej…
 
Z prac Rady Gminy w Mniowie PDF Drukuj Email
  
poniedziałek, 27 maja 2013 08:42

W dniu 22 maja 2013 r. w Urzędzie Gminy w Mniowie odbyła się sesja zwykła Rady Gminy w Mniowie; była to trzydziesta sesja Rady Gminy w Mniowie w kadencji 2010 – 2014, a czwarta w 2013 roku. W sesji wzięło udział 11 radnych.

Rada Gminy podjęła następujące uchwały :

- w sprawie sprzedaży działki położonej w Borkach,

- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mniowie za 2012 rok,

- w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Piaskach,

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 31 32 33 34 35 36 37 38 39 następna > ostatnia >>

Strona 31 z 39