Gmina Mniów

Rada Gminy
Z prac Rady Gminy w Mniowie PDF Drukuj Email
  
czwartek, 06 grudnia 2012 10:03

 

W dniu 29 listopada 2012 r. w Urzędzie Gminy w Mniowie odbyła się sesja zwykła Rady Gminy w Mniowie; była to dwudziesta piąta sesja Rady Gminy w kadencji 2010 – 2014, a dziewiąta w 2012 roku. W sesji wzięło udział 13 radnych.

Rada Gminy podjęła uchwały :

- w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

- w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Mniów,

- w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Mniowie,

- w sprawie określenia wstępnego miejsca lokalizacji przystanku komunikacyjnego w miejscowości Lisie Jamy,

- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok,

- zmieniająca uchwałę Rady Gminy w Mniowie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniów na lata 2012-2020,

- w sprawie zaciągnięcia kredytu.

Więcej…
 
Zawiadomienie o sesji Rady Gminy PDF Drukuj Email
  
poniedziałek, 26 listopada 2012 13:59
Zawiadomienie

 

Uprzejmie informuję, że zwołuję XXV, (dwudziestą piątą) zwykłą sesję Rady Gminy w Mniowie w dniu 29 listopada 2012 r. (czwartek) o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Mniowie (sala konferencyjna).

Porządek obrad :

1. Otwarcie sesji, przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z sesji w dniu 24.10.2012 r.

2. Informacja Wójta z działalności między-sesyjnej.

3. Informacja Wójta o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie.

4. Informacja przewodniczącego komisji rewizyjnej wynikach kontroli w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Mniowie w zakresie przetargu na dowóz uczniów.

 

Poprawiony ( poniedziałek, 26 listopada 2012 14:04 )
Więcej…
 
Z prac Rady Gminy w Mniowie PDF Drukuj Email
  
poniedziałek, 29 października 2012 12:49
W dniu 24 października 2012 r. w Urzędzie Gminy w Mniowie odbyła się sesja zwykła Rady Gminy w Mniowie; była to dwudziesta czwarta sesja Rady Gminy w kadencji 2010 – 2014, a ósma w 2012 roku. W sesji wzięło udział 14 radnych.

Rada Gminy podjęła uchwały:

- sprawie utworzenia sołectwa Podchyby na terenie Gminy Mniów

- w sprawie podziału gminy Mniów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym,

Poprawiony ( poniedziałek, 29 października 2012 12:54 )
Więcej…
 
Zawiadomienie o sesji Rady Gminy PDF Drukuj Email
  
czwartek, 18 października 2012 10:15
Zawiadomienie

 

Uprzejmie informuję, że zwołuję XXIV, (dwudziestą czwartą) zwykłą sesję Rady Gminy w Mniowie w dniu 24 października 2012 r. (środa) o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Mniowie (sala konferencyjna).

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z sesji poprzednich.

2. Informacja Wójta z działalności między-sesyjnej.

3. Informacja przewodniczącego rady gminy oraz Wójta o analizie oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych i pracowników samorządowych.

Podjęcie uchwał:

 

Poprawiony ( czwartek, 18 października 2012 10:20 )
Więcej…
 
Z prac Rady Gminy w Mniowie PDF Drukuj Email
  
czwartek, 04 października 2012 09:13
W dniu 28 września 2012 r. w Urzędzie Gminy w Mniowie odbyła się sesja zwykła Rady Gminy w Mniowie; była to dwudziesta trzecia sesja Rady Gminy w kadencji 2010 – 2014, a siódma w 2012 roku. W sesji wzięło udział 13 radnych.

 

Rada Gminy podjęła uchwały:

- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok,

- zmieniająca uchwałę Rady Gminy w Mniowie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniów na lata 2012-2020,

- w sprawie zlecenia komisji rewizyjnej kontroli w zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Mniowie.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 31 32 33 34 35 36 następna > ostatnia >>

Strona 31 z 36