Gmina Mniów

Rada Gminy
Zawiadomienie o sesji Rady Gminy PDF Drukuj Email
  
środa, 19 czerwca 2013 14:00

Uprzejmie informuję, że zwołuję XXXI, (trzydziestą pierwszą), absolutoryjną sesję Rady Gminy w Mniowie w dniu 26 czerwca 2013 r. (środa) o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Mniowie (sala konferencyjna).

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, przyjęcie porządku obrad i protokołu z sesji w dniu 22.05.2013 r.

2. Informacja Wójta z działalności między-sesyjnej.

3. Analiza sprawozdań z wykonania budżetu gminy za 2012 rok, w tym sprawozdania z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz udzielonych ulg.

Podjęcie uchwał:

Więcej…
 
Z prac Rady Gminy w Mniowie PDF Drukuj Email
  
poniedziałek, 27 maja 2013 08:42

W dniu 22 maja 2013 r. w Urzędzie Gminy w Mniowie odbyła się sesja zwykła Rady Gminy w Mniowie; była to trzydziesta sesja Rady Gminy w Mniowie w kadencji 2010 – 2014, a czwarta w 2013 roku. W sesji wzięło udział 11 radnych.

Rada Gminy podjęła następujące uchwały :

- w sprawie sprzedaży działki położonej w Borkach,

- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mniowie za 2012 rok,

- w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Piaskach,

Więcej…
 
Zawiadomienie o sesji Rady Gminy PDF Drukuj Email
  
środa, 15 maja 2013 15:04

Zawiadomienie

Uprzejmie informuję, że zwołuję XXX, (trzydziestą) zwykłą sesję Rady Gminy w Mniowie w dniu 22 maja 2013 r. (środa) o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Mniowie (sala konferencyjna).

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z sesji w dniu 26.03.2013 r.

2. Informacja Wójta z działalności między-sesyjnej.

Podjęcie uchwał:

 

Poprawiony ( środa, 15 maja 2013 15:10 )
Więcej…
 
Z prac Rady Gminy w Mniowie PDF Drukuj Email
  
środa, 27 marca 2013 10:25

W dniu 26 marca 2013 r. w Urzędzie Gminy w Mniowie odbyła się sesja zwykła Rady Gminy w Mniowie; była to dwudziesta dziewiąta sesja Rady Gminy w Mniowie w kadencji 2010 – 2014, a trzecia w 2013 roku. W sesji wzięło udział 12 radnych.

 

Rada Gminy podjęła następujące uchwały :

- w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok,

- w sprawie zmian w budżecie Gminy Mniów na 2013 rok,

Więcej…
 
Z prac Rady Gminy w Mniowie PDF Drukuj Email
  
środa, 27 lutego 2013 08:55
W dniu 25 lutego 2013 r. w Urzędzie Gminy w Mniowie odbyła się sesja zwykła Rady Gminy w Mniowie; była to dwudziesta ósma sesja Rady Gminy w kadencji 2010 – 2014, a druga w 2013 roku. W sesji wzięło udział 15 radnych.

 

Rada Gminy podjęła uchwały :

- w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Piaskach,

- w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji rewizyjnej na 2013 rok,

- w sprawie podziału gminy Mniów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Ponadto obradach dwudziestej ósmej sesji Rady Gminy w Mniowie udział wziął przedstawiciel firmy EPRD Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego w Kielcach i omówił sprawy dotyczące opracowywania Strategii Rozwoju Gminy Mniów do 2020 roku

 
<< pierwsza < poprzednia 31 32 33 34 35 36 37 38 39 następna > ostatnia >>

Strona 32 z 39