Gmina Mniów

Rada Gminy
Zawiadomienie o sesji Rady Gminy PDF Drukuj Email
  
wtorek, 25 września 2012 11:57

Uprzejmie informuję, że zwołuję XXIII, (dwudziestą trzecią) zwykłą sesję Rady Gminy w Mniowie w dniu 28 września 2012 r. (piątek) o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Mniowie (sala konferencyjna).

Więcej…
 
Z prac Rady Gminy w Mniowie PDF Drukuj Email
  
poniedziałek, 20 sierpnia 2012 13:14

W dniu 17 sierpnia 2012 r. w Urzędzie Gminy w Mniowie odbyła się sesja zwykła Rady Gminy w Mniowie; była to dwudziesta pierwsza sesja Rady Gminy w kadencji 2010 – 2014, a piata w 2012 roku. W sesji wzięło udział 11 radnych.

Rada Gminy podjęła uchwały :

- w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez publiczne punkty

przedszkolne prowadzone przez Gminę Mniów,

- w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mniowie,

- w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kieleckiemu,

- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok,

- zmieniająca uchwałę Rady Gminy w Mniowie w sprawie Wieloletniej Prognozy

Finansowej Gminy Mniów na lata 2012-2020,

- w sprawie przekazania skargi na Wójta Gminy do rozpatrzenia przez komisję rewizyjną

- w sprawie określenia wstępnego miejsca lokalizacji przystanku komunikacyjnego w

miejscowości Wólka Kłucka.

Poprawiony ( poniedziałek, 20 sierpnia 2012 13:16 )
 
Z prac Rady Gminy w Mniowie PDF Drukuj Email
  
wtorek, 19 czerwca 2012 13:30
W dniu 14 czerwca 2012 r. w Urzędzie Gminy w Mniowie odbyła się absolutoryjna sesja Rady Gminy w Mniowie; była to dwudziesta sesja rady gminy w kadencji 2010 – 2014, a czwarta w 2012 roku.

W sesji wzięło udział 13 radnych.

 

Podczas obrad Rada Gminy dokonała analizy sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2011 rok, w tym informacji o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdania z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz udzielonych ulg za 2011 rok.

 

Rada Gminy w Mniowie na XX absolutoryjnej sesji podjęła uchwały :

Poprawiony ( środa, 20 czerwca 2012 11:19 )
Więcej…
 
Zawiadomienie o sesji Rady Gminy PDF Drukuj Email
  
poniedziałek, 11 czerwca 2012 11:29

Z A W I A D O M I E N I E

 

Uprzejmie informuję, że zwołuję XX, (dwudziestą) absolutoryjną sesję Rady Gminy w Mniowie w dniu 14 czerwca 2012 r. (czwartek) o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Mniowie (sala konferencyjna).

 

Porządek obrad :

Więcej…
 
Uchwały RIO w sprawie wykonania budżetu oraz udzielenia absolutorium PDF Drukuj Email
  
środa, 30 maja 2012 12:24

W BIP zamieszczono treść 2 uchwał V Składu Orzekającego RIO w Kielcach w sprawach:

 
<< pierwsza < poprzednia 31 32 33 34 35 36 następna > ostatnia >>

Strona 32 z 36