Gmina Mniów

Rada Gminy
Zawiadomienie o sesji Rady Gminy PDF Drukuj Email
  
poniedziałek, 18 lutego 2013 20:12
Uprzejmie informuję, że zwołuję XXVIII, (dwudziestą ósmą) zwykłą sesję Rady Gminy w Mniowie w dniu 25 lutego 2013 r. (poniedziałek) o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Mniowie (sala konferencyjna).

 

Porządek obrad :

1. Otwarcie sesji, przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z sesji w dniu 30.01.2013 r.

2. Informacja Wójta z działalności między-sesyjnej.

Podjęcie uchwał :

3. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Piaskach,

4. w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji rewizyjnej na 2013 rok,

5. w sprawie podziału gminy Mniów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

6. Wolne wnioski i zapytania.

7. Zamknięcie sesji.

Mniów, 2013-02-18.

Znak: OG.I.0002.2.2013.

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

/-/ Zdzisław Kos

Poprawiony ( poniedziałek, 18 lutego 2013 20:16 )
 
Z prac Rady Gminy w Mniowie PDF Drukuj Email
  
czwartek, 31 stycznia 2013 14:26

W dniu 30 stycznia 2013 r. w Urzędzie Gminy w Mniowie odbyła się sesja budżetowa Rady Gminy w Mniowie; była to dwudziesta siódma sesja Rady Gminy w kadencji 2010 – 2014, a pierwsza w 2013 roku. W sesji wzięło udział 15 radnych.

 

Podczas obrad sesji Rada Gminy podjęła następujące uchwały :

- w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mniów,

- w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty,

Więcej…
 
Z prac Rady Gminy w Mniowie PDF Drukuj Email
  
czwartek, 03 stycznia 2013 09:33

W dniu 28 grudnia 2012 r. w Urzędzie Gminy w Mniowie odbyła się sesja zwykła Rady Gminy w Mniowie; była to dwudziesta szósta sesja Rady Gminy w kadencji 2010 – 2014, a dziesiąta w 2012 roku. W sesji wzięło udział 15 radnych.

Podczas obrad sesji Rada Gminy podjęła następujące uchwały:

- w sprawie odwołania przewodniczącego Rady Gminy w Mniowie

- w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy w Mniowie

Poprawiony ( czwartek, 03 stycznia 2013 09:39 )
Więcej…
 
Z prac Rady Gminy w Mniowie PDF Drukuj Email
  
czwartek, 06 grudnia 2012 10:03

 

W dniu 29 listopada 2012 r. w Urzędzie Gminy w Mniowie odbyła się sesja zwykła Rady Gminy w Mniowie; była to dwudziesta piąta sesja Rady Gminy w kadencji 2010 – 2014, a dziewiąta w 2012 roku. W sesji wzięło udział 13 radnych.

Rada Gminy podjęła uchwały :

- w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

- w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Mniów,

- w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Mniowie,

- w sprawie określenia wstępnego miejsca lokalizacji przystanku komunikacyjnego w miejscowości Lisie Jamy,

- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok,

- zmieniająca uchwałę Rady Gminy w Mniowie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniów na lata 2012-2020,

- w sprawie zaciągnięcia kredytu.

Więcej…
 
Zawiadomienie o sesji Rady Gminy PDF Drukuj Email
  
poniedziałek, 26 listopada 2012 13:59
Zawiadomienie

 

Uprzejmie informuję, że zwołuję XXV, (dwudziestą piątą) zwykłą sesję Rady Gminy w Mniowie w dniu 29 listopada 2012 r. (czwartek) o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Mniowie (sala konferencyjna).

Porządek obrad :

1. Otwarcie sesji, przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z sesji w dniu 24.10.2012 r.

2. Informacja Wójta z działalności między-sesyjnej.

3. Informacja Wójta o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie.

4. Informacja przewodniczącego komisji rewizyjnej wynikach kontroli w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Mniowie w zakresie przetargu na dowóz uczniów.

 

Poprawiony ( poniedziałek, 26 listopada 2012 14:04 )
Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 31 32 33 34 35 36 37 38 39 następna > ostatnia >>

Strona 33 z 39