Gmina Mniów

Rada Gminy
Zawiadomienie o sesji Rady Gminy PDF Drukuj Email
  
piątek, 17 lutego 2012 10:40

Uprzejmie informuję, że zwołuję XVII, (siedemnastą) zwykłą sesję Rady Gminy w Mniowie w dniu 22 lutego 2012 r. (środa) o godz. 10-tej w Urzędzie Gminy w Mniowie (sala konferencyjna).

 

Porządek obrad :

1. Otwarcie sesji, przyjęcie porządku obrad oraz protokołów z sesji w dniu 22.12.2011r. oraz 29.12.2011 r.

2. Informacja Wójta z działalności między-sesyjnej.

Podjęcie uchwał :

3. w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok,

4. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok,

5. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w Mniowie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniów na lata 2012-2020,

6. w sprawie nabycia nieruchomości w Mniowie,

7. w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji rewizyjnej na 2012 rok.

8. Wolne wnioski i zapytania.

9. Zamknięcie sesji.

Znak: OG.I.0002.1.2012.

Mniów, 2012-02-15.

 

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

/-/ Krzysztof Augustyniak

Poprawiony ( piątek, 17 lutego 2012 10:41 )
 
Z prac Rady Gminy w Mniowie PDF Drukuj Email
  
piątek, 20 stycznia 2012 13:10

W dniu 29 grudnia 2011 r. w Urzędzie Gminy w Mniowie odbyło się pierwsze posiedzenie sesji budżetowej Rady Gminy w Mniowie; drugie posiedzenie sesji budżetowej odbyło się w dniu 5 stycznia 2012 roku : była to szesnasta sesja Rady Gminy Mniów w kadencji 2010 – 2014, a trzynasta w 2011 roku.

W obydwóch posiedzeniach sesji budżetowej wzięło udział 15 radnych.

Poprawiony ( piątek, 20 stycznia 2012 13:13 )
Więcej…
 
Z prac Rady Gminy w Mniowie PDF Drukuj Email
  
czwartek, 29 grudnia 2011 09:09

W dniu 22 grudnia 2011 r. w Urzędzie Gminy w Mniowie odbyła się sesja zwykła Rady Gminy w Mniowie; była to piętnasta sesja rady gminy w kadencji 2010 – 2014, a dwunasta w 2011 roku. W sesji wzięło udział 12 radnych.

Rada Gminy podjęła uchwały :

- w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mniowie

- w sprawie zmiany Statutu Związku Gmin Powiatu Kieleckiego w Zlewni Górnej Nidy

- w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 r.

- zmieniająca uchwałę Rady Gminy w Mniowie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniów na lata 2011- 2020

- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

- w sprawie zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie/-/ Krystyna Ślęzak

 
Z prac Rady Gminy w Mniowie PDF Drukuj Email
  
czwartek, 08 grudnia 2011 17:53

W dniu 30 listopada 2011 r. w Urzędzie Gminy w Mniowie odbyła się sesja zwykła Rady Gminy w Mniowie; była to czternasta sesja rady gminy w kadencji 2010 – 2014, a jedenasta w 2011 roku. W sesji wzięło udział 14 radnych.

Rada Gminy podjęła uchwały :

- w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Piaskach,

- w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Rogowicach,

- w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Wólce Kłuckiej,

- w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

- w sprawie określenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Mniów,

- w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych,

- w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,

- w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,

- w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Mniowie,

- w sprawie wyznaczenia aglomeracji Mniów,

- w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mniowie,

/-/ Krystyna Ślęzak

 
Z prac Rady Gminy w Mniowie PDF Drukuj Email
  
wtorek, 15 listopada 2011 14:20

Z PRAC RADY GMINY W MNIOWIE

 

W dniu 10 listopada 2011 r. w Urzędzie Gminy w Mniowie odbyła się sesja zwykła Rady Gminy w Mniowie; była to trzynasta sesja rady gminy w kadencji 2010 – 2014, a dziesiąta w 2011 roku. W sesji wzięło udział 11 radnych.

Rada Gminy podjęła uchwały :

- zmieniająca uchwałę Rady Gminy w Mniowie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniów na lata 2011-2020,

- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok,

- zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na budowę kanalizacji,

- zmieniającą uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu,

- w sprawie niepłatnego nabycia nieruchomości w obrębie Przełom od Agencji Nieruchomości Rolnych z przeznaczeniem pod przepompownię ścieków w Pieradłach

- w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej dla przeprowadzenia komunalizacji mienia na rzecz gminy Mniów

- w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Mniów z organizacjami pozarządowymi na rok 2012,

- w sprawie wskazania miejsc lokalizacji przystanków komunikacyjnych w miejscowościach : Mniów, Węgrzynów, Borki i Grzymałków.

- w sprawie nabycia nieruchomości w Mokrym Borze z przeznaczeniem na plac zabaw dla dzieci i młodzieży

Podczas obrad sesji przedstawiona została :

- informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Mniów, z uwzględnieniem wyników sprawdzianów i egzaminów przeprowadzonych na zakończenie szkoły za rok szkolny 2010/2011(art.5a ust.4 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz 2572 ze zm.),

- informacja Przewodniczącego Rady Gminy o analizie oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych oraz Wójta Gminy o analizie oświadczeń majtkowych złożonych pracowników samorządowych./-/ Krystyna Ślęzak

Poprawiony ( wtorek, 15 listopada 2011 14:23 )
 
<< pierwsza < poprzednia 31 32 33 34 35 36 następna > ostatnia >>

Strona 34 z 36