Gmina Mniów

Rada Gminy
Z prac Rady Gminy w Mniowie PDF Drukuj Email
  
środa, 29 lutego 2012 10:58

W dniu 22 lutego 2012 r. w Urzędzie Gminy w Mniowie odbyła się sesja zwykła Rady Gminy w Mniowie; była to siedemnasta sesja Rady Gminy w kadencji 2010 – 2014, a pierwsza w 2012 roku. W sesji wzięło udział 13 radnych.

Rada Gminy podjęła uchwały :

- w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok,

- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok,

- zmieniającą uchwałę Rady Gminy w Mniowie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniów na lata 2012-2020,

- w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji rewizyjnej na 2012 rok.

Ponadto w siedemnastej sesji Rady Gminy udział wzięli zaproszeni na obrady sesji , nadkomisarz Pan Tomasz Pastuszko Komendant Komisariatu Policji w Strawczynie oraz Kierownik Posterunku Policji w Mniowie aspirant Pan Grzegorz Cukierski, którzy przedstawili sprawy związane z pracą Policji na terenie naszej gminy oraz odpowiadali na zadawane pytania radnych, sołtysów i przybyłych mieszkańców.

Poprawiony ( środa, 29 lutego 2012 11:00 )
 
Zawiadomienie o sesji Rady Gminy PDF Drukuj Email
  
piątek, 17 lutego 2012 10:40

Uprzejmie informuję, że zwołuję XVII, (siedemnastą) zwykłą sesję Rady Gminy w Mniowie w dniu 22 lutego 2012 r. (środa) o godz. 10-tej w Urzędzie Gminy w Mniowie (sala konferencyjna).

 

Porządek obrad :

1. Otwarcie sesji, przyjęcie porządku obrad oraz protokołów z sesji w dniu 22.12.2011r. oraz 29.12.2011 r.

2. Informacja Wójta z działalności między-sesyjnej.

Podjęcie uchwał :

3. w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok,

4. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok,

5. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w Mniowie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniów na lata 2012-2020,

6. w sprawie nabycia nieruchomości w Mniowie,

7. w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji rewizyjnej na 2012 rok.

8. Wolne wnioski i zapytania.

9. Zamknięcie sesji.

Znak: OG.I.0002.1.2012.

Mniów, 2012-02-15.

 

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

/-/ Krzysztof Augustyniak

Poprawiony ( piątek, 17 lutego 2012 10:41 )
 
Z prac Rady Gminy w Mniowie PDF Drukuj Email
  
piątek, 20 stycznia 2012 13:10

W dniu 29 grudnia 2011 r. w Urzędzie Gminy w Mniowie odbyło się pierwsze posiedzenie sesji budżetowej Rady Gminy w Mniowie; drugie posiedzenie sesji budżetowej odbyło się w dniu 5 stycznia 2012 roku : była to szesnasta sesja Rady Gminy Mniów w kadencji 2010 – 2014, a trzynasta w 2011 roku.

W obydwóch posiedzeniach sesji budżetowej wzięło udział 15 radnych.

Poprawiony ( piątek, 20 stycznia 2012 13:13 )
Więcej…
 
Z prac Rady Gminy w Mniowie PDF Drukuj Email
  
czwartek, 29 grudnia 2011 09:09

W dniu 22 grudnia 2011 r. w Urzędzie Gminy w Mniowie odbyła się sesja zwykła Rady Gminy w Mniowie; była to piętnasta sesja rady gminy w kadencji 2010 – 2014, a dwunasta w 2011 roku. W sesji wzięło udział 12 radnych.

Rada Gminy podjęła uchwały :

- w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mniowie

- w sprawie zmiany Statutu Związku Gmin Powiatu Kieleckiego w Zlewni Górnej Nidy

- w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 r.

- zmieniająca uchwałę Rady Gminy w Mniowie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniów na lata 2011- 2020

- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

- w sprawie zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie/-/ Krystyna Ślęzak

 
Z prac Rady Gminy w Mniowie PDF Drukuj Email
  
czwartek, 08 grudnia 2011 17:53

W dniu 30 listopada 2011 r. w Urzędzie Gminy w Mniowie odbyła się sesja zwykła Rady Gminy w Mniowie; była to czternasta sesja rady gminy w kadencji 2010 – 2014, a jedenasta w 2011 roku. W sesji wzięło udział 14 radnych.

Rada Gminy podjęła uchwały :

- w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Piaskach,

- w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Rogowicach,

- w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Wólce Kłuckiej,

- w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

- w sprawie określenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Mniów,

- w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych,

- w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,

- w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,

- w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Mniowie,

- w sprawie wyznaczenia aglomeracji Mniów,

- w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mniowie,

/-/ Krystyna Ślęzak

 
<< pierwsza < poprzednia 31 32 33 34 35 36 37 38 39 następna > ostatnia >>

Strona 36 z 39