Gmina Mniów

Rada Gminy
Z prac Rady Gminy w Mniowie PDF Drukuj Email
  
środa, 27 marca 2013 09:25

W dniu 26 marca 2013 r. w Urzędzie Gminy w Mniowie odbyła się sesja zwykła Rady Gminy w Mniowie; była to dwudziesta dziewiąta sesja Rady Gminy w Mniowie w kadencji 2010 – 2014, a trzecia w 2013 roku. W sesji wzięło udział 12 radnych.

 

Rada Gminy podjęła następujące uchwały :

- w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok,

- w sprawie zmian w budżecie Gminy Mniów na 2013 rok,

Więcej…
 
Z prac Rady Gminy w Mniowie PDF Drukuj Email
  
środa, 27 lutego 2013 07:55
W dniu 25 lutego 2013 r. w Urzędzie Gminy w Mniowie odbyła się sesja zwykła Rady Gminy w Mniowie; była to dwudziesta ósma sesja Rady Gminy w kadencji 2010 – 2014, a druga w 2013 roku. W sesji wzięło udział 15 radnych.

 

Rada Gminy podjęła uchwały :

- w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Piaskach,

- w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji rewizyjnej na 2013 rok,

- w sprawie podziału gminy Mniów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Ponadto obradach dwudziestej ósmej sesji Rady Gminy w Mniowie udział wziął przedstawiciel firmy EPRD Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego w Kielcach i omówił sprawy dotyczące opracowywania Strategii Rozwoju Gminy Mniów do 2020 roku

 
Zawiadomienie o sesji Rady Gminy PDF Drukuj Email
  
poniedziałek, 18 lutego 2013 19:12
Uprzejmie informuję, że zwołuję XXVIII, (dwudziestą ósmą) zwykłą sesję Rady Gminy w Mniowie w dniu 25 lutego 2013 r. (poniedziałek) o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Mniowie (sala konferencyjna).

 

Porządek obrad :

1. Otwarcie sesji, przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z sesji w dniu 30.01.2013 r.

2. Informacja Wójta z działalności między-sesyjnej.

Podjęcie uchwał :

3. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Piaskach,

4. w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji rewizyjnej na 2013 rok,

5. w sprawie podziału gminy Mniów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

6. Wolne wnioski i zapytania.

7. Zamknięcie sesji.

Mniów, 2013-02-18.

Znak: OG.I.0002.2.2013.

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

/-/ Zdzisław Kos

Poprawiony ( poniedziałek, 18 lutego 2013 19:16 )
 
Z prac Rady Gminy w Mniowie PDF Drukuj Email
  
czwartek, 31 stycznia 2013 13:26

W dniu 30 stycznia 2013 r. w Urzędzie Gminy w Mniowie odbyła się sesja budżetowa Rady Gminy w Mniowie; była to dwudziesta siódma sesja Rady Gminy w kadencji 2010 – 2014, a pierwsza w 2013 roku. W sesji wzięło udział 15 radnych.

 

Podczas obrad sesji Rada Gminy podjęła następujące uchwały :

- w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mniów,

- w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty,

Więcej…
 
Z prac Rady Gminy w Mniowie PDF Drukuj Email
  
czwartek, 03 stycznia 2013 08:33

W dniu 28 grudnia 2012 r. w Urzędzie Gminy w Mniowie odbyła się sesja zwykła Rady Gminy w Mniowie; była to dwudziesta szósta sesja Rady Gminy w kadencji 2010 – 2014, a dziesiąta w 2012 roku. W sesji wzięło udział 15 radnych.

Podczas obrad sesji Rada Gminy podjęła następujące uchwały:

- w sprawie odwołania przewodniczącego Rady Gminy w Mniowie

- w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy w Mniowie

Poprawiony ( czwartek, 03 stycznia 2013 08:39 )
Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 następna > ostatnia >>

Strona 36 z 42