Gmina Mniów

Rada Gminy
Z prac Rady Gminy Mniów PDF Drukuj Email
  
piątek, 28 grudnia 2018 11:50

W dniu 27 grudnia 2018 roku odbyła się V zwykła sesja Rady Gminy Mniów w kadencji 2018 – 2023. W sesji uczestniczyło 13 radnych.

Rada Gminy Mniów na V sesji podjęła następujące uchwały:

 • w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018 – 2023
 • w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018
 • zmieniająca uchwałę Rady Gminy Mniów w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniów na lata 2018 – 2027
 • w sprawie zmian w budżecie gminy
 
Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Mniów PDF Drukuj Email
  
czwartek, 20 grudnia 2018 12:30

Niniejszym zawiadamiam, że zwołuję zwykłą V sesję Rady Gminy Mniów w dniu 27 grudnia 2018 roku o godz. 12.00 w Urzędzie Gminy Mniów (sala konferencyjna).

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z sesji w dniu 14.12.2018 r.

2. Informacja Wójta z działalności międzysesyjnej.

Podjęcie uchwał:

3. w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018 – 2023,

4. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018,

5. Wolne wnioski i ogłoszenia.

6. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Gaweł

 
Z prac Rady Gminy Mniów PDF Drukuj Email
  
poniedziałek, 17 grudnia 2018 09:16

W dniu 14 grudnia 2018 roku odbyła się IV zwykła sesja Rady Gminy Mniów w kadencji 2018 – 2023. W sesji uczestniczyło 15 radnych.

Rada Gminy Mniów na IV sesji podjęła następujące uchwały:

 • w sprawie zmiany Statutu Gminy Mniów
 • w sprawie ustalenia składu liczbowego oraz powołania komisji stałych rady gminy
 • w sprawie przyjęcia aktualizacji „Programu Rewitalizacji Gminy Mniów na lata 2016 - 2023”
 • w sprawie przyjęcia „Kompleksowego Planu Rozwoju Szkół w Mniowie na lata 2018 - 2023”
 • zmieniająca uchwałę Rady Gminy Mniów w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniów na lata 2018 – 2027
 • w sprawie zmian w budżecie gminy
 
Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Mniów PDF Drukuj Email
  
piątek, 07 grudnia 2018 11:47

Niniejszym zawiadamiam, że zwołuję zwykłą IV sesję Rady Gminy Mniów w dniu 14 grudnia 2018 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Mniów (sala konferencyjna).

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, przyjęcie porządku obrad oraz protokołów z sesji w dniu 21.11.2018 r., 27.11.2018 r. oraz 04.12.2018 r.

2. Informacja Wójta z działalności międzysesyjnej.

Podjęcie uchwał:

3. w sprawie zmiany Statutu Gminy Mniów,

4. w sprawie ustalenia składu liczbowego oraz powołania komisji stałych rady gminy,

5. w sprawie przyjęcia aktualizacji „Programu Rewitalizacji Gminy Mniów na lata 2016 - 2023”,

6. w sprawie przyjęcia „Kompleksowego Planu Rozwoju Szkół w Mniowie na lata 2018 - 2023”

7. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Mniów w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniów na lata 2018 – 2027,

8. w sprawie zmian w budżecie gminy,

9. Wolne wnioski i ogłoszenia.

10. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady

Sławomir Gaweł

 
Z prac Rady Gminy Mniów PDF Drukuj Email
  
wtorek, 04 grudnia 2018 18:31

W dniu 4 grudnia 2018 roku odbyła się III nadzwyczajna sesja Rady Gminy Mniów w kadencji 2018 – 2023 i trzecia w 2018 roku.

Rada Gminy Mniów na III sesji podjęła następujące uchwały:

w sprawie uchwalenia wieloletniego gminnego programu osłonowego „Gorący posiłek” na lata 2019 – 2023

 • w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia
 • w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
 • w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 6 z 36