Gmina Mniów

Rada Gminy
Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Mniów PDF Drukuj Email
  
piątek, 03 sierpnia 2018 12:15

Niniejszym zawiadamiam, że zwołuję XLV (czterdziestą piątą), nadzwyczajną sesję Rady Gminy Mniów w dniu 6 sierpnia 2018 roku o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Mniów (sala konferencyjna).

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z sesji w dniu 12.07.2018 roku .

Podjęcie uchwał:

2. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie od Powiatu Kieleckiego wykonania zadania na drogach powiatowych na terenie Gminy Mniów,

3. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Kieleckiemu,

4. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Mniów w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniów na lata 2018 – 2027,

5. w sprawie zmian w budżecie gminy,

6. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Mniów,

7. Wolne wnioski i zapytania.

8. Zamknięcie sesji.

 
Z prac Rady Gminy Mniów PDF Drukuj Email
  
piątek, 13 lipca 2018 12:43

W dniu 12 lipca 2018 roku odbyła się czterdziesta czwarta zwykła sesja Rady Gminy Mniów w kadencji 2014 – 2018 i siódma w 2018 roku.

Rada Gminy Mniów na XLIV sesji podjęła następujące uchwały:

  • w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Mniów,
  • zmieniająca uchwałę Rady Gminy Mniów w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniów na lata 2018 – 2027,
  • w sprawie zmian w budżecie gminy,
  • w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Kieleckiemu.
 
Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Mniów PDF Drukuj Email
  
czwartek, 05 lipca 2018 10:22

Niniejszym zawiadamiam, że zwołuję XLIV (czterdziestą czwartą), zwykłą sesję Rady Gminy Mniów w dniu 12 lipca 2018 roku o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy Mniów (sala konferencyjna).

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z sesji w dniu 19.06.2018 roku .

2. Informacja Wójta z działalności międzysesyjnej.

Podjęcie uchwał:

3. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Mniów,

4. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Mniów w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniów na lata 2018 – 2027,

5. w sprawie zmian w budżecie gminy,

6. Wolne wnioski i zapytania.

7. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy

 
Z prac Rady Gminy Mniów PDF Drukuj Email
  
środa, 20 czerwca 2018 14:42

W dniu 19 czerwca 2018 roku odbyła się czterdziesta trzecia absolutoryjna sesja Rady Gminy Mniów w kadencji 2014 – 2018 i szósta w 2018 roku.

Rada Gminy Mniów na XLIII sesji podjęła następujące uchwały:

  • w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mniowie za 2017 rok,
  • w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok,
  • w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za 2017 rok,
  • zmieniająca uchwałę Rady Gminy Mniów w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniów na lata 2018 – 2027,
  • w sprawie zmian w budżecie gminy,
  • w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mniowie za rok 2017.
 
Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Mniów PDF Drukuj Email
  
wtorek, 12 czerwca 2018 14:29

Niniejszym zawiadamiam, że zwołuję XLIII (czterdziestą trzecią), absolutoryjną sesję Rady Gminy Mniów w dniu 19 czerwca 2018 roku o godz. 13.00 w Urzędzie Gminy Mniów (sala konferencyjna).

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z sesji w dniu 29.05.2018 roku .

2. Informacja Wójta z działalności międzysesyjnej.

3. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Mniów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2017 rok.

Podjęcie uchwał:

4. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia

w Mniowie za 2017 rok,

5. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem

z wykonania budżetu za 2017 rok,

6. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za 2017 rok,

7. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Mniów w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniów na lata 2018 – 2027,

8. w sprawie zmian w budżecie gminy,

9. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mniowie za rok 2017,

10. Wolne wnioski i zapytania.

11. Zamknięcie sesji.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 7 z 34

Mobilny system powiadamiania

Gmina Mniów Blisko Ciebie

Władza Wdrażające Programy Europejskie
Unia Europejska

Okiem kamery

Mniów, Droga krajowa nr. 74