Gmina Mniów

Rada Gminy
Z prac Rady Gminy Mniów PDF Drukuj Email
  
poniedziałek, 05 listopada 2018 16:10

W dniu 26 października 2018 roku odbyła się czterdziesta dziewiąta nadzwyczajna sesja Rady Gminy Mniów w kadencji 2014 – 2018 i dwunasta w 2018 roku. Rada Gminy Mniów na XLIX sesji podjęła następujące uchwały:

  • w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Działań Osłonowych dla rodzin, w których wychowywane są dzieci do osiemnastego roku życia „Gmina Mniów dzieciom" na rok 2019
  • w sprawie przyjęcia Gminnego programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców Gminy Mniów na rok 2019
 
Z prac Rady Gminy Mniów PDF Drukuj Email
  
czwartek, 25 października 2018 10:57

W dniu 19 października 2018 roku odbyła się czterdziesta ósma uroczysta sesja Rady Gminy Mniów w kadencji 2014 – 2018 i jedenasta w 2018 roku. Rada Gminy Mniów na XLVIII sesji podjęła następujące uchwały:

  • w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę podczas przeprowadzania w Gminie Mniów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego i do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów, a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria
  • w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości zabudowanej na okres 6 miesięcy,
  • w sprawie zmian w budżecie gminy
 
Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Mniów PDF Drukuj Email
  
środa, 17 października 2018 14:09

Niniejszym zawiadamiam, że zwołuję uroczystą, XLVIII (czterdziestą ósmą) sesję Rady Gminy Mniów w dniu 19 października 2018 roku o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Mniów (sala konferencyjna).

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z sesji w dniu 09.10.2018 roku .

2. Informacja Wójta z działalności międzysesyjnej.

3. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mniów za I półrocze 2018 roku wraz z opinią RIO w Kielcach.

Podjęcie uchwał:

4. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę podczas przeprowadzania w Gminie Mniów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego i do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów, a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria,

5. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Mniów,

6. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości zabudowanej na okres 6 miesięcy,

7. Wolne wnioski i zapytania.

8. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy,

Jacek Szmit

 
Z prac Rady Gminy Mniów PDF Drukuj Email
  
środa, 10 października 2018 17:46

W dniu 9 października 2018 roku odbyła się czterdziesta siódma nadzwyczajna sesja Rady Gminy Mniów w kadencji 2014 – 2018 i dziesiąta w 2018 roku. Rada Gminy Mniów na XLVII sesji podjęła następujące uchwały:

  • w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej
  • zmieniająca uchwałę Rady Gminy Mniów w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniów na lata 2018 – 2027
  • w sprawie zmian w budżecie gminy
  • w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mniów na lata 2018 – 2023.
 
Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Mniów PDF Drukuj Email
  
poniedziałek, 08 października 2018 10:56

Niniejszym zawiadamiam, że zwołuję XLVII (czterdziestą siódmą), nadzwyczajną sesję Rady Gminy Mniów w dniu 9 października 2018 roku o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Mniów (sala konferencyjna).

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z sesji w dniu 05.09.2018 roku .

Podjęcie uchwał:

2. w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej,

3. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Mniów w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniów na lata 2018 – 2027,

4. w sprawie zmian w budżecie gminy,

5. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mniów na lata 2018 – 2023,

6. Wolne wnioski i zapytania.

7. Zamknięcie sesji.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 8 z 36