Gmina Mniów

Rada Gminy
Z prac Rady Gminy Mniów PDF Drukuj Email
  
piątek, 01 czerwca 2018 14:00

W dniu 29 maja 2018 roku odbyła się czterdziesta druga zwykła sesja Rady Gminy Mniów w kadencji 2014 – 2018 i piąta w 2018 roku.

Rada Gminy Mniów na XLII sesji podjęła następujące uchwały:

 • w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Mniów na rok 2017,
 • w sprawie zmian w Uchwale Nr 250/XXXVIII/2018 Rady Gminy Mniów z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Mniów dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego,
 • w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Raków na wzniesienie pomnika Wincentego Witosa na terenie miasta Kielce,
 • zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Kieleckiemu,
 • zmieniająca uchwałę Rady Gminy Mniów w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniów na lata 2018 – 2027,
 • w sprawie zmian w budżecie gminy.
 
Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Mniów PDF Drukuj Email
  
wtorek, 22 maja 2018 18:00

Niniejszym zawiadamiam, że zwołuję XLII (czterdziestą drugą), zwykłą sesję Rady Gminy Mniów w dniu 29.05.2018 r. (wtorek) o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy Mniów (sala konferencyjna).

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z sesji w dniu 23.04.2018 r.

2. Informacja Wójta z działalności międzysesyjnej.

Podjęcie uchwał:

3. w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Mniów na rok 2017,

4. w sprawie zmian w Uchwale Nr 250/XXXVIII/2018 Rady Gminy Mniów z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Mniów dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego,

5. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Raków na wzniesienie pomnika Wincentego Witosa na terenie miasta Kielce,

6. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Kieleckiemu,

7. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Mniów w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniów na lata 2018 – 2027,

8. w sprawie zmian w budżecie gminy,

9. Wolne wnioski i zapytania.

10. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy

 
Z prac Rady Gminy Mniów PDF Drukuj Email
  
czwartek, 26 kwietnia 2018 10:53

W dniu 23 kwietnia 2018 roku odbyła się czterdziesta pierwsza zwykła sesja Rady Gminy Mniów w kadencji 2014 – 2018 i czwarta w 2018 roku.

Rada Gminy Mniów na XLI sesji podjęła następujące uchwały:

 • przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mniowie,
 • w sprawie: utworzenia na terenie Gminy Mniów świetlicy środowiskowo – socjoterapeutycznej oraz punktu interwencji kryzysowej w ramach pn. "Dzienne ośrodki wsparcia w Gminie Mniów",
 • w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości zabudowanej na okres 5 miesięcy,
 • w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok.
 • zmieniająca uchwałę Rady Gminy Mniów w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniów na lata 2018 – 2027,
 • w sprawie zmian w budżecie gminy.
 
Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Mniów PDF Drukuj Email
  
piątek, 13 kwietnia 2018 14:48

Niniejszym zawiadamiam, że zwołuję XLI (czterdziestą pierwszą), zwykłą sesję Rady Gminy Mniów w dniu 23.04.2018 r. (poniedziałek) o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy Mniów (sala konferencyjna).

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, przyjęcie porządku obrad oraz protokołów z sesji w dniu 15.03.2018 r. i 12.04.2018 r.

2. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii na temat afrykańskiego pomoru świń.

3. Informacja Wójta z działalności międzysesyjnej.

Podjęcie uchwał:

4. w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mniowie,

5. w sprawie utworzenia na terenie Gminy Mniów świetlicy środowiskowo – socjoterapeutycznej oraz punktu interwencji kryzysowej w ramach pn. "Dzienne ośrodki wsparcia w Gminie Mniów",

6. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości zabudowanej na okres 1 roku,

7. w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2018 rok,

8. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Mniów w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniów na lata 2018 – 2027,

9. w sprawie zmian w budżecie gminy,

10. Wolne wnioski i zapytania.

11. Zamknięcie sesji.

 
Z prac Rady Gminy Mniów PDF Drukuj Email
  
piątek, 13 kwietnia 2018 14:45

W dniu 12 kwietnia 2018 roku odbyła się czterdziesta nadzwyczajna sesja Rady Gminy Mniów w kadencji 2014 – 2018 i trzecia w 2018 roku.

Rada Gminy Mniów na XL sesji podjęła następujące uchwały:

 • w sprawie podziału Gminy Mniów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
 • w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mniowie
 • w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Mniów
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 8 z 34

Mobilny system powiadamiania

Gmina Mniów Blisko Ciebie

Władza Wdrażające Programy Europejskie
Unia Europejska

Okiem kamery

Mniów, Droga krajowa nr. 74