Gmina Mniów

Rada Gminy
Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Mniów PDF Drukuj Email
  
czwartek, 23 listopada 2017 08:41

Niniejszym zawiadamiam, że zwołuję XXXV (trzydziestą piątą), zwykłą sesję Rady Gminy Mniów w dniu 30.11.2017 r. (czwartek) o godz. 13.00 w Urzędzie Gminy Mniów (sala konferencyjna).

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z sesji w dniu 24.10.2017 r.

2. Informacja Wójta z działalności międzysesyjnej.

3. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy oraz Wójta o analizie oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych i pracowników samorządowych.

Podjęcie uchwał:

4. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mniów,

5. w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Mniowie,

6. w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości, oznaczonej numerem działki 1586/2, położonej w obrębie geodezyjnym Mniów,

7. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zakup i świadczenie usług dystrubucji energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej,

8. w sprawie zaliczenia dróg i ulic o znaczeniu lokalnym do kategorii dróg gminnych,

9. w sprawie przebiegu dróg i ulic gminnych w granicach administracyjnych Gminy Mniów,

10. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kieleckiemu,

11. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Mniów w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniów na lata 2017– 2025,

12. w sprawie zmian w budżecie gminy,

Więcej…
 
Z prac Rady Gminy Mniów PDF Drukuj Email
  
czwartek, 26 października 2017 12:28

W dniu 24 października 2017 roku odbyła się trzydziesta czwarta zwykła sesja Rady Gminy Mniów w kadencji 2014 – 2018 i siódma w 2017 roku. W sesji uczestniczyło 11 radnych.

Rada Gminy Mniów na XXXIV sesji podjęła następujące uchwały:

 • w sprawie uzgodnienie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczącej utworzenia Suchedniowsko – Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego,
 • zmieniająca uchwałę Nr 174/XXVII/2016 Rady Gminy Mniów z dnia 29.12.2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kieleckiemu,
 • zmieniająca uchwałę Rady Gminy Mniów w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniów na lata 2017– 2025
 • w sprawie zmian w budżecie gminy
 
Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Mniów PDF Drukuj Email
  
wtorek, 17 października 2017 14:22

Niniejszym zawiadamiam, że zwołuję XXXIV (trzydziestą czwartą), zwykłą sesję Rady Gminy Mniów w dniu 24.10.2017 r. (wtorek) o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy Mniów (sala konferencyjna).

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z sesji w dniu 28.09.2017 r.

2. Informacja Wójta z działalności międzysesyjnej.

Podjęcie uchwał:

3. w sprawie uzgodnienie projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczącej utworzenia Suchedniowsko – Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego,

4. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Mniów w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniów na lata 2017– 2025,

5. w sprawie zmian w budżecie gminy,

6. Sprawy różne.

7. Wolne wnioski i zapytania.

8. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady

Jacek Szmit

 
Z prac Rady Gminy Mniów PDF Drukuj Email
  
wtorek, 03 października 2017 08:40

W dniu 28 września 2017 roku odbyła się trzydziesta trzecia zwykła sesja Rady Gminy Mniów w kadencji 2014 – 2018 i szósta w 2017 roku. Podczas sesji Pan Karol Lesiak - nowo wybrany radny odebrał zaświadczenie o wyborze oraz złożył ślubowanie.

Rada Gminy Mniów na XXXIII sesji podjęła następujące uchwały:

 • w sprawie zmian w składach komisji stałych Rady Gminy
 • w sprawie rozpatrzenia skargi na działalniść Wójta Gminy Mniów
 • w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletnich szkół podstawowych oraz zespołu szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mniów w ośmioletnie szkoły podstawowe
 • w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • zmieniająca uchwałę Rady Gminy Mniów w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniów na lata 2017– 2025
 • w sprawie zmian w budżecie gminy
 • w sprawie określenia zasad ustalania i przekazywania z budżetu Gminy Mniów środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług dla Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Mniowie.
 
Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Mniów PDF Drukuj Email
  
poniedziałek, 25 września 2017 07:19

Niniejszym zawiadamiam, że zwołuję XXXIII (trzydziestą trzecią), zwykłą sesję Rady Gminy Mniów w dniu 28.09.2017 r. (czwartek) o godz. 13.00 w Urzędzie Gminy Mniów (sala konferencyjna).

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z sesji w dniu 29.08.2017 r.

2. Wręczenie przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej nowo wybranemu radnemu zaświadczenia o wyborze oraz złożenie ślubowania przez radnego.

3. Informacja Wójta z działalności międzysesyjnej.

4. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Mniów za I półrocze 2017 roku wraz z opinią RIO w Kielcach.

Podjęcie uchwał:

5. w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletnich szkół podstawowych oraz zespołu szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mniów w ośmioletnie szkoły podstawowe,

6. w sprawie zmian w składach komisji stałych Rady Gminy,

7. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

8. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Mniów w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniów na lata 2017– 2025,

9. w sprawie zmian w budżecie gminy,

10. Sprawy różne.

11. Wolne wnioski i zapytania.

12. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy Mniów

Jacek Szmit

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 8 z 31

Mobilny system powiadamiania

Gmina Mniów Blisko Ciebie

Władza Wdrażające Programy Europejskie
Unia Europejska

Okiem kamery

Mniów, Droga krajowa nr. 74