Gmina Mniów

Rada Gminy
Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Mniów PDF Drukuj Email
  
czwartek, 05 lipca 2018 10:22

Niniejszym zawiadamiam, że zwołuję XLIV (czterdziestą czwartą), zwykłą sesję Rady Gminy Mniów w dniu 12 lipca 2018 roku o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy Mniów (sala konferencyjna).

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z sesji w dniu 19.06.2018 roku .

2. Informacja Wójta z działalności międzysesyjnej.

Podjęcie uchwał:

3. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Mniów,

4. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Mniów w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniów na lata 2018 – 2027,

5. w sprawie zmian w budżecie gminy,

6. Wolne wnioski i zapytania.

7. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy

 
Z prac Rady Gminy Mniów PDF Drukuj Email
  
środa, 20 czerwca 2018 14:42

W dniu 19 czerwca 2018 roku odbyła się czterdziesta trzecia absolutoryjna sesja Rady Gminy Mniów w kadencji 2014 – 2018 i szósta w 2018 roku.

Rada Gminy Mniów na XLIII sesji podjęła następujące uchwały:

 • w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mniowie za 2017 rok,
 • w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok,
 • w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za 2017 rok,
 • zmieniająca uchwałę Rady Gminy Mniów w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniów na lata 2018 – 2027,
 • w sprawie zmian w budżecie gminy,
 • w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mniowie za rok 2017.
 
Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Mniów PDF Drukuj Email
  
wtorek, 12 czerwca 2018 14:29

Niniejszym zawiadamiam, że zwołuję XLIII (czterdziestą trzecią), absolutoryjną sesję Rady Gminy Mniów w dniu 19 czerwca 2018 roku o godz. 13.00 w Urzędzie Gminy Mniów (sala konferencyjna).

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z sesji w dniu 29.05.2018 roku .

2. Informacja Wójta z działalności międzysesyjnej.

3. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Mniów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2017 rok.

Podjęcie uchwał:

4. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia

w Mniowie za 2017 rok,

5. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem

z wykonania budżetu za 2017 rok,

6. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za 2017 rok,

7. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Mniów w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniów na lata 2018 – 2027,

8. w sprawie zmian w budżecie gminy,

9. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mniowie za rok 2017,

10. Wolne wnioski i zapytania.

11. Zamknięcie sesji.

 
Z prac Rady Gminy Mniów PDF Drukuj Email
  
piątek, 01 czerwca 2018 14:00

W dniu 29 maja 2018 roku odbyła się czterdziesta druga zwykła sesja Rady Gminy Mniów w kadencji 2014 – 2018 i piąta w 2018 roku.

Rada Gminy Mniów na XLII sesji podjęła następujące uchwały:

 • w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Mniów na rok 2017,
 • w sprawie zmian w Uchwale Nr 250/XXXVIII/2018 Rady Gminy Mniów z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Mniów dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego,
 • w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Raków na wzniesienie pomnika Wincentego Witosa na terenie miasta Kielce,
 • zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Kieleckiemu,
 • zmieniająca uchwałę Rady Gminy Mniów w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniów na lata 2018 – 2027,
 • w sprawie zmian w budżecie gminy.
 
Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Mniów PDF Drukuj Email
  
wtorek, 22 maja 2018 18:00

Niniejszym zawiadamiam, że zwołuję XLII (czterdziestą drugą), zwykłą sesję Rady Gminy Mniów w dniu 29.05.2018 r. (wtorek) o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy Mniów (sala konferencyjna).

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z sesji w dniu 23.04.2018 r.

2. Informacja Wójta z działalności międzysesyjnej.

Podjęcie uchwał:

3. w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Mniów na rok 2017,

4. w sprawie zmian w Uchwale Nr 250/XXXVIII/2018 Rady Gminy Mniów z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Mniów dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego,

5. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Raków na wzniesienie pomnika Wincentego Witosa na terenie miasta Kielce,

6. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Kieleckiemu,

7. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Mniów w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniów na lata 2018 – 2027,

8. w sprawie zmian w budżecie gminy,

9. Wolne wnioski i zapytania.

10. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 10 z 36