Gmina Mniów

Rada Gminy
Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Mniów PDF Drukuj Email
  
środa, 17 maja 2017 11:47

Niniejszym zawiadamiam, że zwołuję XXX (trzydziestą), zwykłą sesję Rady Gminy Mniów w dniu 25.05.2017 r. (czwartek) o godz. 13.00 w Urzędzie Gminy Mniów (sala konferencyjna).

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z sesji w dniu 30.03.2017 r.

2. Informacja Wójta z działalności międzysesyjnej.

Podjęcie uchwał:

3. w sprawie podjęcia apelu o zabezpieczenie środków finansowych na budowę drogi S – 74,

4. w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości położonej w obrębie Wólka Kłucka,

5. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej,

6. w sprawie przyjęcia aktualizacji „Programu Rewitalizacji Gminy Mniów na lata 2016 -2023”,

7. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Mniów w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniów na lata 2017– 2025,

8. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok,

9. Wolne wnioski i zapytania.

10. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Szmit

 
Z prac Rady Gminy Mniów PDF Drukuj Email
  
piątek, 31 marca 2017 10:21

W dniu 30 marca 2017 roku odbyła się sesja Rady Gminy Mniów, była to dwudziesta dziewiąta zwykła sesja w kadencji 2014 – 2018 a druga w 2017 roku.

Rada Gminy Mniów na XXIX sesji podjęła następujące uchwały:

 • w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe
 • w sprawie zwolnienia Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Mniowie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu gminy Mniów
 • w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mniów w 2017 roku
 • w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Mniów na lata 2017 – 2021”
 • zmieniająca uchwałę Rady Gminy Mniów w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniów na lata 2017– 2025
 • w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
 • w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości w obrębie Mniów
 
Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Mniów PDF Drukuj Email
  
czwartek, 23 marca 2017 14:46

Niniejszym zawiadamiam, że zwołuję XXIX (dwudziestą dziewiątą), zwykłą sesję Rady Gminy Mniów w dniu 30.03.2017 r. (czwartek) o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy Mniów (sala konferencyjna).

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z sesji w dniu 16.02.2017 r.

2. Informacja Wójta z działalności międzysesyjnej.

Podjęcie uchwał:

3. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe,

4. w sprawie pozostawienia nadwyżki środków obrotowych ustalonej na koniec okresu sprawozdawczego roku 2016 na koncie Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Mniowie,

5. w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mniów w 2017 roku,

6. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Mniów na lata 2017 – 2021”,

7. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Mniów w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniów na lata 2017– 2025,

8. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok,

9. Wolne wnioski i zapytania.

10. Zamknięcie sesji.

 
Z prac Rady Gminy Mniów PDF Drukuj Email
  
czwartek, 23 lutego 2017 08:36

W dniu 16 lutego 2017 roku odbyła się sesja Rady Gminy Mniów, była to dwudziesta ósma zwykła sesja w kadencji 2014 – 2018 a pierwsza w 2017 roku.

Rada Gminy Mniów na XXVIII sesji podjęła następujące uchwały:

 • w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe,
 • w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2017 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mniów,
 • w sprawie dokonania zmian w Uchwale Nr 172/XXVII/2016 Rady Gminy Mniów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inne niż jednostka samorządu terytorialnego organy oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji,
 • w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości zabudowanej na okres 1 roku,
 • w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mniowie,
 • w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji rewizyjnej na 2017 rok,
 • zmieniająca uchwałę Rady Gminy Mniów w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniów na lata 2017– 2025,
 • w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok,
 
Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Mniów PDF Drukuj Email
  
piątek, 10 lutego 2017 09:45

Niniejszym zawiadamiam, że zwołuję XXVIII (dwudziestą ósmą), zwykłą sesję Rady Gminy Mniów w dniu 16.02.2017 r. (czwartek) o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy Mniów (sala konferencyjna).

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z sesji w dniu 29.12.2016 r.

2. Informacja Wójta z działalności międzysesyjnej.

Podjęcie uchwał:

3. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe,

4. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2017 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mniów,

5. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Nr 172/XXVII/2016 Rady Gminy Mniów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inne niż jednostka samorządu terytorialnego organy oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji,

6. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości zabudowanej na okres 1 roku,

7. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mniowie,

8. w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji rewizyjnej na 2017 rok,

9. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Mniów w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniów na lata 2017– 2025,

10. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok,

11. Wolne wnioski i zapytania.

12. Zamknięcie sesji.

 

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 10 z 31

Mobilny system powiadamiania

Gmina Mniów Blisko Ciebie

Władza Wdrażające Programy Europejskie
Unia Europejska

Okiem kamery

Mniów, Droga krajowa nr. 74