Gmina Mniów

Rada Gminy
Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Mniów PDF Drukuj Email
  
poniedziałek, 08 października 2018 10:56

Niniejszym zawiadamiam, że zwołuję XLVII (czterdziestą siódmą), nadzwyczajną sesję Rady Gminy Mniów w dniu 9 października 2018 roku o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Mniów (sala konferencyjna).

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z sesji w dniu 05.09.2018 roku .

Podjęcie uchwał:

2. w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej,

3. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Mniów w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniów na lata 2018 – 2027,

4. w sprawie zmian w budżecie gminy,

5. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mniów na lata 2018 – 2023,

6. Wolne wnioski i zapytania.

7. Zamknięcie sesji.

 
Z prac Rady Gminy Mniów PDF Drukuj Email
  
wtorek, 11 września 2018 09:34

W dniu 5 września 2018 roku odbyła się czterdziesta szósta zwykła sesja Rady Gminy Mniów w kadencji 2014 – 2018 i dziewiąta w 2018 roku. Rada Gminy Mniów na XLVI sesji podjęła następujące uchwały:

 • w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
 • w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Mniów
 • w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonych w miejscowości Pieradła obręb Przełom
 • w sprawie zmiany Uchwały Nr 243/XXVII/2017 Rady Gminy Mniów z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok
 • zmieniająca uchwałę Rady Gminy Mniów w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniów na lata 2018 – 2027
 • w sprawie zmian w budżecie gminy
 • zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Kieleckiemu.
 
Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Mniów PDF Drukuj Email
  
wtorek, 28 sierpnia 2018 12:23

Niniejszym zawiadamiam, że zwołuję XLVI (czterdziestą szóstą), zwykłą sesję Rady Gminy Mniów w dniu 5 września 2018 roku o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy Mniów (sala konferencyjna).

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z sesji w dniu 06.08.2018 roku .

2. Informacja o ochotniczych formach służby wojskowej.

3. Informacja Wójta z działalności międzysesyjnej.

Podjęcie uchwał:

4. w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków,

5. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Mniów,

6. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonych w miejscowości Pieradła obręb Przełom,

7. w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok,

8. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Mniów w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniów na lata 2018 – 2027,

9. w sprawie zmian w budżecie gminy,

Więcej…
 
Z prac Rady Gminy Mniów PDF Drukuj Email
  
wtorek, 07 sierpnia 2018 12:14

W dniu 6 sierpnia 2018 roku odbyła się czterdziesta piąta nadzwyczajna sesja Rady Gminy Mniów w kadencji 2014 – 2018 i ósma w 2018 roku.

Rada Gminy Mniów na XLV sesji podjęła następujące uchwały:

 • w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie od Powiatu Kieleckiego wykonania zadania na drogach powiatowych na terenie Gminy Mniów
 • w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Kieleckiemu
 • zmieniająca uchwałę Rady Gminy Mniów w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniów na lata 2018 – 2027
 • w sprawie zmian w budżecie gminy
 • w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Mniów.
 
Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Mniów PDF Drukuj Email
  
piątek, 03 sierpnia 2018 12:15

Niniejszym zawiadamiam, że zwołuję XLV (czterdziestą piątą), nadzwyczajną sesję Rady Gminy Mniów w dniu 6 sierpnia 2018 roku o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Mniów (sala konferencyjna).

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z sesji w dniu 12.07.2018 roku .

Podjęcie uchwał:

2. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie od Powiatu Kieleckiego wykonania zadania na drogach powiatowych na terenie Gminy Mniów,

3. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Kieleckiemu,

4. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Mniów w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniów na lata 2018 – 2027,

5. w sprawie zmian w budżecie gminy,

6. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Mniów,

7. Wolne wnioski i zapytania.

8. Zamknięcie sesji.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 10 z 38