Gmina Mniów

Rada Gminy
Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji PDF Drukuj Email
  
poniedziałek, 12 sierpnia 2019 15:09

W środę 21 sierpnia 2019 r. o godzinie 8:30 w Urzędzie Gminy Mniów (pokój nr 17) obradować będzie Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Mniów.

[edytowane 2019.08.14]

Posiedzenie odwołane.

Poprawiony ( środa, 14 sierpnia 2019 09:11 )
 
Z prac Rady Gminy Mniów PDF Drukuj Email
  
wtorek, 25 czerwca 2019 19:36

W dniu 25 czerwca odbyła się X absolutoryjna sesja Rady Gminy Mniów kadencji 2018 – 2023. W sesji uczestniczyło 13 radnych.

Rada Gminy Mniów na X sesji podjęła następujące uchwały:

 • w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Mniów wotum zaufania
 • w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Mniów za 2018 rok.
 • w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Mniów z wykonania budżetu za 2018 rok.
 • w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mniowie za 2018 rok.
 • w sprawie zmiany uchwały Nr 4/III/2018 Rady Gminy Mniów z dnia 04 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego gminnego programu osłonowego "Gorący posiłek" na lata 2019 - 2023
 • w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. komunalizacji mienia
 • w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obrębie Baran
 • w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości zabudowanej na okres 6 miesięcy
 • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym przez Gminny Ośrodek Zdrowia w Mniowie umowy dzierżawy gruntu i umów najmu lokali, stanowiących część nieruchomości zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 549/12 położonej w Mniowie przy ul. Centralnej 6.
 • w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Kieleckiemu.
 • zmieniająca uchwałę Rady Gminy Mniów w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniów na lata 2019-2028.
 • w sprawie zmian w budżecie gminy.
 • w sprawie zaciągnięcia kredytu.
 
Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Mniów PDF Drukuj Email
  
wtorek, 18 czerwca 2019 14:03

Niniejszym zawiadamiam, że zwołuję X sesję absolutoryjną Rady Gminy Mniów w dniu 25 czerwca 2019 roku (wtorek) o godzinie 10:00 w Urzędzie Gminy Mniów (sala konferencyjna).

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z sesji w dniu 22.05.2019 r.

2. Informacja Wójta z działalności międzysesyjnej.

3. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Mniów za 2018 rok.

4. Debata nad raportem o stanie gminy.

5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy.

6. Przedstawienie sprawozdania finansowego Gminy Mniów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2018 rok.

7. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Mniów za 2018 rok.

8. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta.

9. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy.

Podjęcie uchwał:

Więcej…
 
Posiedzenie Komisji Planowania, Budżetu i Finansów PDF Drukuj Email
  
poniedziałek, 17 czerwca 2019 17:11

W poniedziałek 24 czerwca 2019 r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Gminy Mniów (pokój nr 17) obradować będzie Komisja Planowania, Budżetu i Finansów Rady Gminy Mniów.

 
Posiedzenie Komisji Gospodarki Terenowej, Rolnictwa, Leśnictwa, Budownictwa i Ochrony Środowiska PDF Drukuj Email
  
poniedziałek, 17 czerwca 2019 17:11

W poniedziałek 24 czerwca 2019 r. o godzinie 9:30 w Urzędzie Gminy Mniów (pokój nr 17) obradować będzie Komisja Gospodarki Terenowej, Rolnictwa, Leśnictwa, Budownictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Mniów.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 2 z 38