Gmina Mniów

Decyzje środowiskowe
Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego PDF Drukuj Email
środa, 19 grudnia 2012 10:09

Mniów dnia 19.12.2012 r.

Znak: GKPS.V.6733.12.2012

Obwieszczenie

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2012 r. poz.647), oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ( j. t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz.1071 ze zmianami), Wójt Gminy w Mniowie zawiadamia, że została wydana:

Decyzja Nr 92/12 Wójta Gminy Mniów znak: GKPS.6733.12.2012 z dnia 19.12.2012 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

  • Budowie odcinka rowu melioracyjnego, zmiana kierunku przepływu wody w istniejącym rowie oraz likwidacja odcinka rowu melioracyjnego, w granicach ich przebiegu przez teren gruntów rolnych obejmującym nieruchomości o numerach ewidencyjnych 2/2, 2/1, 2/3, 1, 3/2, 3/1 , 3/3 , położonych w miejscowości Pałęgi, gmina Mniów, oraz budowa trzech tymczasowych zbiorników odstojnikowych,
Więcej…
 
Obwieszczenie PDF Drukuj Email
czwartek, 05 lipca 2012 10:24

Mniów, dnia 04.06.2012r.

Znak: GKOŚ.IV.6220.1.2012

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071), art. 85 ust. 3, ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227)

 

 

Wójt Gminy Mniów zawiadamia,

że w dniu 4 lipca 2012 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na powiększeniu powierzchni w granicach której ma być prowadzone wydobywanie kopaliny ze złoża „Pałęgi” na terenie miejscowości Grzymałków i Pałęgi, ze zmianą koncesji na wydobywanie kopaliny oraz granic obszaru górniczego i terenu górniczego ustanowionych dla złoża „Pałęgi”.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 następna > ostatnia >>

Strona 4 z 4