Gmina Mniów

Budownictwo
Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego PDF Drukuj Email
czwartek, 25 kwietnia 2019 17:16

Wójt Gminy Mniów zawiadamia

że została wydana decyzja nr 5/2019 znak: GKPiB.III.6733.7.2019 z dnia 25.04.2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na:

  • Budowa odcinka ciągu pieszego (chodnika) w ciągu drogi powiatowej Nr 0488T (Węgrzynów – Piaski – Malmurzyn – Oblęgor - Strawczynek), o długości ok. 1330,0 mb (1,33 km) i szerokości 2,0 m wraz z poszerzeniem jezdni bitumicznej w ciągu drogi powiatowej i realizacją niezbędnej infrastruktury gwarantującej prawidłowe jego funkcjonowanie, obejmująca nieruchomość o numerach ewidencyjnych 103 i 427 położoną w miejscowości Malmurzyn, gmina Mniów.

Pełna treść ogłoszenia w załączniku poniżej artykułu.

Attachments:
FileFile sizeLast modified
Download this file (Obwieszczenie_o_wydaniu_decyzji.pdf)Obwieszczenie_o_wydaniu_decyzji.pdf128 Kb2019-04-25 17:20
 
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dotyczącego eksploatacji piasków ze złoża Wólka Kłucka II PDF Drukuj Email
czwartek, 25 kwietnia 2019 17:11

Działając na podstawie art. 61 § 4 i art. 10 § 1 oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz.2096 .), oraz ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn.zm..) zawiadamia się strony, że na wniosek TIHE Sp. z o.o Wólka Kłucka 254 A 26-080 Mniów z dnia 22.03.2019 r., uzupełniony dnia 04.04.2019 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

  • eksploatacji piasków ze złoża „ Wólka Kłucka II” udokumentowanego w granicach części działek nr.363 i 364 , położonego na terenie wsi Wólka Kłucka.

Więcej…
 
Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego PDF Drukuj Email
wtorek, 16 kwietnia 2019 14:32

Mniów dnia 16.04.2019r.

Znak: GKPiB.III.6733.4.2019

Obwieszczenie

a podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.1945 z późn. zm.), oraz art. 49 Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm) ,

Wójt Gminy Mniów zawiadamia

że została wydana decyzja nr 4/2019 znak: GKPiB.III.6733.4.2019 z dnia 16.04.2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na:

  • budowie ok. 3200,0 mb (3,2 km) sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z realizacją niezbędnej infrastruktury gwarantującej prawidłowe jej funkcjonowanie, obejmująca nieruchomości o numerach ewidencyjnych:

Obręb Zaborowice - dz. nr ewid.: 91, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 151, 152, 153, 155, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164/1, 164/2, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 225, 251, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260/2, 260/4, 261, 262/1, 262/2, 263, 264, 265, 266/1, 266/3, 267, 268, 269, 270, 271, 272/1, 272/2, 273/1, 273/2, 274, 275/1, 275/2, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 336, 337/1, 337/2, 338, 339, 342, 343, 344/1, 344/2, 345/1, 345/2, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 384/2, 385/3, 386, 387, 388, 389/4, 389/5, 390, 393, 398, 567/1, 567/2.

Obręb Przełom - dz. nr ewid.: 106/7, 106/6, 107/1, 107/2, 108, 111/1, 111/2, 112, 116/3, 116/4, 117/1, 117/2, 118/3, 118/4, 119/1, 119/2, 122/1, 122/2, 275/10, 492.

Więcej…
 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego PDF Drukuj Email
poniedziałek, 25 marca 2019 08:36

Mniów dnia 25.03.2019r.

Znak: GKPiB.III.6733.7.2019

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz.1945 z późn. zm.),oraz art. 49 Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 z późn.)

Wójt Gminy Mniów zawiadamia że:

w dniu 20.03.2019 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na:

  • budowie chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 0488 wraz z poszerzeniem jezdni w miejscowościach Piaski i Malmurzyn, gmina Mniów, działki nr ewid.: 103 i 427 (obręb Malmurzyn).

Jednocześnie zawiadamiam strony postępowania , że stosownie do art.10 § 1 Kpa – mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać wnioski, zastrzeżenia i wypowiedzi co do zebranych dowodów i materiałów w tut. Urzędzie Gminy w Mniowie w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia zawiadomienia.

Więcej…
 
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia PDF Drukuj Email
wtorek, 12 marca 2019 10:14

Mniów 05.03.2019r.

Znak:GKPIB.X.6220.1.2019

Działając na podstawie art.61 §4 , art.10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960r Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj.Dz.U.2018 poz2096 z póżn.zm.) oraz ustawy z dnia 03.10.2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach odziaływania na środowisko (tj. Dz . U. 2018 poz.2081 z póżn. zm.). Zawiadamia się strony, że na wniosek pełnomocnika inwestora zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie jednego obiektu do chowu brojlera kurzego na działce nr ewid. 5/2 obręb Rogowice.

Jednocześnie informuje, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać wnioski, zastrzeżenia i wypowiedzi co do zebranych dowodów i materiałów w tut.Urzędzie, pokój nr 1, w terminie 14 dni od daty niniejszego zawiadomienia.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 5 z 52