Gmina Mniów

Budownictwo
Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego PDF Drukuj Email
piątek, 27 kwietnia 2012 13:25

Mniów dnia 27.04.2012 r.

Znak: BIGP.II.6733.1. 2012

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 poz.717 z późn. zmianami), oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ( j. t. Dz. U. Z 2000 r. Nr 98 poz.1071 ze zmianami), Wójt Gminy w Mniowie zawiadamia, że została wydana :

Decyzja Nr 26/12 Wójta Gminy Mniów znak: BIGP.II.6733.1.2012 z dnia 26.04.2012 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

  • Podwieszenie przewodu oświetlenia drogowego,dobudowa odcinka linii napowietrznej niskiego napięcia oświetlenia drogi powiatowej, obejmującej nieruchomości o numerach ewidencyjnych 21, 25, 153, 154/1, 154/2, 154/4, 154/5, 182/1, 182/2, 182/3 położone w miejscowości Skoki, gmina Mniów.

 

Poprawiony ( piątek, 27 kwietnia 2012 13:31 )
Więcej…
 
Obwieszczenie PDF Drukuj Email
czwartek, 05 kwietnia 2012 09:10

Mniów dnia 02.04.2012 r.

Znak: BIGP.II.6733.2.2012

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 poz.717 z późn. zmianami), oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ( j. t. Dz. U. Z 2000 r. Nr 98 poz.1071 ze zmianami), Wójt Gminy w Mniowie zawiadamia że:

zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: :

- dobudowie odcinka linii napowietrznej typu ASXSn w linii niskiego napięcia „ Wólka Kłucka 2” od słupa nr 34 wraz z 14 słupami betonowymi i montażem opraw oświetleniowych, obejmujące nieruchomości położone w miejscowościach Wólka Kłucka o numerach ewid. 128,184,244,245,260,344

Więcej…
 
Obwieszczenie PDF Drukuj Email
czwartek, 05 kwietnia 2012 09:06

Mniów dnia 02.04.2012 r.

Znak: BIGP.II.6733.1.2012

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 poz.717 z późn. zmianami), oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ( j. t. Dz. U. Z 2000 r. Nr 98 poz.1071 ze zmianami), Wójt Gminy w Mniowie zawiadamia że:

zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: :

  • podwieszeniu przewodu oświetlenia drogowego typu ASXSn w linii niskiego napięcia „Skoki 1” od słupa nr 9 do słupa nr 9/6

  • budowie odcinka linii napowietrznej (typu AsXSn) oświetlenia drogowego od słupa nr 9/6 wraz ze słupami betonowymi , obejmujące nieruchomości położone w miejscowościach Skoki o numerach ewid. 21,25,153,154/1,154/2,154/4,154/5,182/1,182/3

 

Poprawiony ( czwartek, 05 kwietnia 2012 09:10 )
Więcej…
 
Apel Wójta Gminy w Mniowie do zarządców, właścicieli nieruchomości i administratorów obiektów budowlanych PDF Drukuj Email
piątek, 17 lutego 2012 10:09

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy „Prawo budowlane” oraz przepisami o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele, zarządcy, administratorzy budynków i innych obiektów budowlanych odpowiedzialni są za usuwanie śniegu i lodu z dachów, rynien, balkonów oraz innych elementów obiektów budowlanych.

W związku z powyższym apeluję do właścicieli, zarządców i administratorów następujących obiektów:

· magazynowych;

· obiektów handlowych;

· domów prywatnych i innych budynków mieszkalnych

o systematyczne prowadzenie prac mających na celu usunięcie ponadnormatywnej pokrywy śniegu i lodu z dachów obiektów budowlanych oraz usuwanie śniegu i lodu z rynien, balkonów i innych elementów konstrukcyjnych budynków. Jednocześnie informuję, że właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.

 

WÓJT GMINY MNIÓW

Leonard Świerczyński

APEL

WÓJTA GMINY W MNIOWIE

DO ZARZĄDCÓW, WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

I ADMINISTRATORÓW OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

 

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy „Prawo budowlane” oraz

przepisami o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele, zarządcy,

administratorzy budynków i innych obiektów budowlanych odpowiedzialni są

za usuwanie śniegu i lodu z dachów, rynien, balkonów oraz innych elementów

obiektów budowlanych.

 

W związku z powyższym apeluję do właścicieli, zarządców

i administratorów następujących obiektów:

· magazynowych;

· obiektów handlowych;

· domów prywatnych i innych budynków mieszkalnych

o systematyczne prowadzenie prac mających na celu usunięcie

ponadnormatywnej pokrywy śniegu i lodu z dachów obiektów budowlanych

oraz usuwanie śniegu i lodu z rynien, balkonów i innych elementów

konstrukcyjnych budynków. Jednocześnie informuję, że właściciele

nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez uprzątnięcie

błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż

nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi

publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy

nieruchomości.

 

WÓJT GMINY MNIÓW

Leonard Świerczyński

Poprawiony ( piątek, 17 lutego 2012 10:30 )
 
Zakończono budowę i oddano do użytkowania sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompowniami ścieków dla aglomeracji Mniów - zadanie 2 Zaborowice - Pieradła - Pielaki – Mniów PDF Drukuj Email
poniedziałek, 30 stycznia 2012 11:25

Wartość zrealizowanego obiektu wyniosła - 6.937.663,06 .

Dane o zrealizowanym obiekcie budowlanym:

  • Kanalizacja grawitacyjna z rur PVC Ø 250/7,3 i PVC Ø 200/5,9 o łącznej długości 9.260 mb

  • Kanalizacja ciśnieniow z rur PE Ø 160/9,5 , PE Ø 140/8,3, PE Ø 90/5,4 o łącznej długości 5.671 mb

  • Przykanaliki z rur PVC Ø 160/4,7 szt. 389 o łącznej długości 6.574 mb

  • Przydomowe przepompownie ścieków w zbiorniku z PEHD Ø 800 szt. 6

  • Przepompownie ścieków z polimerobetonu P1, P2, P3 i P4 z kompletnym układem sterowniczym, i monitoringiem szt. 4.

 

Obiekt został zrealizowany przez BUSKOPOL S.A. ul. Kilińskiego 41, 28-100 Busko-Zdrój.

Poprawiony ( środa, 04 kwietnia 2012 07:47 )
 
<< pierwsza < poprzednia 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 następna > ostatnia >>

Strona 46 z 50