Gmina Mniów

Budownictwo
Biblioteka w Mniowie ocieplona PDF Drukuj Email
czwartek, 29 września 2011 08:33

Zakończono roboty termomodernizacji budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Mniowie. W budynku zostały ocieplone ściany i dachu ,wykonano nowe pokrycie papą termozgrzewalną, wymieniono orynnowanie, instalację odgromową, nowe wejście z zadaszeniem i z podjazdem dla osób niepełnosprawnych.


zdjcie2142 zdjcie2143
zdjcie2144 zdjcie2145

Poprawiony ( czwartek, 29 września 2011 08:46 )
 
Obwieszczenie PDF Drukuj Email
środa, 11 maja 2011 10:28

Mniów dnia 09.05.2011 r.

 

Znak: BIGP.II.7331-213/10/11

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 poz.717 z późn. zmianami), oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ( j. t. Dz. U. Z 2000 r. Nr 98 poz.1071 ze zmianami), Wójt Gminy w Mniowie zawiadamia, że zostało wydane :

Postanowienie Wójta Gminy Mniów znak: BIGP.II.7331-213/10/11 z dnia 05.05.2011 r. o podjęciu z urzędu zawieszonego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

Rozbudowie Stacji Wodociągowej polegającej na włączeniu studni do sieci wodociągowej w Cierchach gm. Mniów wraz z zasilaniem energetycznym oraz rurociągiem międzyobiektowym, obejmująca nieruchomości o numerach ewidencyjnych 388/6,390/3, 388/3, położone w miejscowości Cierchy, gmina Mniów.

Na postanowienie niniejsze służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach w terminie 7 dni od daty jego doręczenia, za pośrednictwem Wójta Gminy Mniów.

W/w postanowienie do wglądu w Referacie Budownictwa Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej ( pokój 15) Urzędu Gminy w Mniowie. 

 
Obwieszczenie PDF Drukuj Email
środa, 11 maja 2011 10:20

Mniów dnia 09.05.2011 r.

Znak: BIGP.II.7331-211/10/11

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 poz.717 z późn. zmianami), oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ( j. t. Dz. U. Z 2000 r. Nr 98 poz.1071 ze zmianami), Wójt Gminy w Mniowie zawiadamia, że zostało wydane:

Postanowienie Wójta Gminy Mniów znak: BIGP.II.7331-211/10/11 z dnia 05.05.2011 r. o podjęciu z urzędu zawieszonego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

budowie zbiornika wyrównawczego dla wodociągu w Zaborowicach gm. Mniów wraz z zasilaniem energetycznym oraz budowie międzyobiektowego rurociągu o długości ok. 3,8 km. obejmująca nieruchomości o numerach ewidencyjnych 107, 109/1 ,109/2, położone w miejscowości Pieradła i nieruchomości 289/1, 289/2, 386, 385/3, 384, 387, 388, 351, 91, 390, 251, 281, 225, 179, 112, 145, 393, 195, 389/2, 492, 275/10, położone w Zaborowicach, gmina Mniów.

Na postanowienie niniejsze służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach w terminie 7 dni od daty jego doręczenia, za pośrednictwem Wójta Gminy Mniów.

W/w postanowienie do wglądu w Referacie Budownictwa Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej ( pokój 15) Urzędu Gminy w Mniowie.

Poprawiony ( środa, 11 maja 2011 10:28 )
 
Obwieszczenie o wydanej decyzji rozbudowa stacji wodociągowej Grzymałków PDF Drukuj Email
wtorek, 12 kwietnia 2011 07:34

Mniów dnia 11.04.2011 r.

 

Znak: BIGP.II.7331-178/10/11

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 poz.717 z późn. zmianami), oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ( j. t. Dz. U. Z 2000 r. Nr 98 poz.1071 ze zmianami), Wójt Gminy w Mniowie zawiadamia, że została wydana :

Decyzja Nr 24/11 Wójta Gminy Mniów znak: BIGP.II.7331-178/10/11 z dnia 07.04.2011 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

  • Rozbudowie stacji wodociągowej, polegającej na włączeniu do eksploatacji nowo - odwiercanej studni głębinowej nr II , obejmującej nieruchomości o numerach ewidencyjnych 236/1,236/2, 237, 238/1, położonych w miejscowości Grzymałków, gmina Mniów ,

Od niniejszej decyzji stronom służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc, za pośrednictwem Wójta Gminy Mniów , w terminie 14 dni od daty jej doręczenia i podania do publicznej wiadomości.

Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji , określać istotę i zakres żądania będącego jego istotą oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie ( art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

W/w decyzja do wglądu w Referacie Budownictwa Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej ( pokój 15) Urzędu Gminy w Mniowie. 

 
Obwieszczenie PDF Drukuj Email
czwartek, 07 kwietnia 2011 11:43

Mniów dnia 04.04.2011 r.

Znak: BIGP.II.7331-212/10/11

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 poz.717 z późn. zmianami), oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ( j. t. Dz. U. Z 2000 r. Nr 98 poz.1071 ze zmianami), Wójt Gminy w Mniowie zawiadamia, że została wydana :

Decyzja Nr 23/11 Wójta Gminy Mniów znak: BIGP.II.7331-212/10/11 z dnia 31.03.2011 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

  • budowie odcinków sieci wodociągowej rozdzielczej o łącznej długości ok. 370,0 m wraz z przyłączami i urządzeniami niezbędnymi do ich funkcjonowania w celu zamknięcia w pierścień sieci wodociągowej w Rogowicach, obejmujących nieruchomości o numerach ewidencyjnych 166,167, 168, 169, 237, 156, 137, 272, 283, 284, 287, 124, 293, 191, 192, 193, 209, 210, 183, 184, 195 /pas drogi powiatowej /, położone w miejscowości Rogowice, gmina Mniów.

 

Od niniejszej decyzji stronom służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc, za pośrednictwem Wójta Gminy Mniów , w terminie 14 dni od daty jej doręczenia i podania do publicznej wiadomości

Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji , określać istotę i zakres żądania będącego jego istotą oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie ( art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

 

W/w decyzja do wglądu w Referacie Budownictwa Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej ( pokój 15) Urzędu Gminy w Mniowie.

Poprawiony ( czwartek, 07 kwietnia 2011 11:54 )
 
<< pierwsza < poprzednia 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 następna > ostatnia >>

Strona 50 z 53